avocat cluj

Program de vizitare minori

Pentru ca efectele separării părinților să fie cât mai puțin resimțite de minor, parintele sau parintii care nu mai locuiesc cu copilul au in continuare dreptul de a relationa cu acesta, scopul este bineinteles consolidarea raporturilor afective dintre parinti si copii. Dar, această variantă pornește … Continuă

15 lucruri de știut în privința concediului paternal

Conform legislației în vigoare, tatăl unui copil nou-născut, care este se ocupă cu îngrijirea copilului, are dreptul la un concediu paternal de cinci zile lucrătoare. Acest drept poate fi cumulat cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz.

Cum poate înceta un contract de muncă

Contractul individual de muncă este definit ca fiind contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Contractul individual de muncă are la bază … Continuă

Moștenirea sau succesiunea. Cine are dreptul să primească averea unei persoane decedate

Aflați totul despre procedura moștenirii/succesiunii atunci când părțile nu se înțeleg si este necesară intervenția instanței de judecată pentru stabilirea masei succesorale partajabile precum si împărțirea ei. Dezbaterea succesiunii în instanță, în urma unei moșteniri rămase, se face atunci când părțile denumite generic moștenitori, nu se … Continuă

Proba cu martori în procesul de divorț

În procesul de divorț, unul din cele mai importane elemente din probatoriu, este proba cu martori.  Această solicitare se face la propunerea părților pentru a dovedi situația de fapt, dacă aceasta este alta decât cea care reiese cu claritate din înscrisuri. Documentele ne pot pot … Continuă

Divorț la distanță al românilor stabiliți în străinătate

Divorțul este un mijloc juridic de desfacere a unei căsătorii pe cale judecatorească sau administrativă. În România, acesta se poate realiza printr-un proces, urmând dispozițiile codului civil al României. Art. 373 definește patru motive de divorț: prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a … Continuă

Avantajele si dezavantajele la cumpararea unui imobil executat silit!

Cumpărarea unui imobil executat silit este, cel puțin teoretic, o modalitate de a încheia o tranzacție la un preț sensibil redus față de cel practicat pe piața liberă. Comparativ cu o achiziție clasică, din resurse proprii sau credit, această variantă implică însă anumite particularități atât … Continuă

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button