You cannot copy content of this page

Drept Contencios

Drept Contencios

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de consultanță, asistență și reprezentare în materia dreptului contencios.

Drept Contencios

Orice persoana care se consideră vătămată intr-un drept al său ori intr-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios-administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.

Se poate adresa instanței de contencios-administrativ și persoana vătămată intr-un drept al sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Servicii juridice

  • Consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;
  • Consultanță juridică in ceea ce privește raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
  • Asistența juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fata instanței de contencios administrativ și fiscal, în toate fazele procesuale;
  • Analiza actelor administrative și a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală);
  • Redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;
  • Redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalității, recalculări, accize, tva, impozite cu sau fără reținere la sursă;
  • Reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabil și contestație);
  • Reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și in procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  • Redactare acțiuni pentru anularea administrative nelegale;

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button