Drept Contencios

Avocat Drept Contencios care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe din 2005.

Orice persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios-administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.

Se poate adresa instanței de contencios-administrativ și persoana vătămată într-un drept al sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Servicii juridice

  • Consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;
  • Consultanță juridică in ceea ce privește raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
  • Asistența juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fata instanței de contencios administrativ și fiscal, în toate fazele procesuale;
  • Analiza actelor administrative și a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală);
  • Redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;
  • Redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalității, recalculări, accize, tva, impozite cu sau fără reținere la sursă;
  • Reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabil și contestație);
  • Reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și in procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  • Redactare acțiuni pentru anularea administrative nelegale;

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în materia dreptului contencios.

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” este in măsură să vă ofere rapoarte detaliate care conțin explicații cu privire la procedurile necesare obținerii acestor permise speciale si bineînțeles asistenta reala pentru definitivarea acestor proceduri.

Avocat Alina Szilaghi

Lista Servicii

Asistenta juridica si reprezentare in litigiile avand ca obiect actiuni impotriva actelor organelor administratiei publice, Asistenta juridica si reprezentare in etapele antejudiciare, Asistenta juridica si reprezentare in cadrul contestatiilor la executare impotriva titlurilor executorii in materie fiscala, Asistenta juridica si reprezentare in solutionarea exceptiilor de nelegalitate a actelor administrative si fiscale, Asistenta juridica si reprezentare in procesele avand ca obiect suspendarea executarii actelor administrative, Formularea plangerilor in fata CEDO.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button