• 0746 652 986
  • Bd. Eroilor 42, Cluj Napoca

Drept Contencios

Drept Contencios

Orice persoana care se consideră vătămată intr-un drept al său ori intr-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios-administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.

Se poate adresa instanței de contencios-administrativ și persoana vătămată intr-un drept al sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

Servicii juridice

  • Consultanță juridică pentru autoritatea publică în fazele premergătoare emiterii actului administrativ;
  • Consultanță juridică in ceea ce privește raportul clientului cu autoritățile publice centrale și locale;
  • Asistența juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fata instanței de contencios administrativ și fiscal, în toate fazele procesuale;
  • Analiza actelor administrative și a celor fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecție fiscală);
  • Redactare contestații împotriva deciziilor de impunere;
  • Redactare plângeri împotriva proceselor-verbale sau a rapoartelor de inspecție fiscală ce cuprind amenzi, debite restanțe, majorări, penalității, recalculări, accize, tva, impozite cu sau fără reținere la sursă;
  • Reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale (plângere prealabil și contestație);
  • Reprezentarea și asistarea în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale precum și in procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  • Redactare acțiuni pentru anularea administrative nelegale;

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

PROGRAMĂRI

Telefon:

0746 652 986

Email:

alina [at] szilaghi.com

Ore funcționare:

Luni-Vineri 9 – 17
Sambata-Duminica inchis
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Call Now Button