Proba cu martori în procesul de divorț

Share:

În procesul de divorț, unul din cele mai importane elemente din probatoriu, este proba cu martori. 

Această solicitare se face la propunerea părților pentru a dovedi situația de fapt, dacă aceasta este alta decât cea care reiese cu claritate din înscrisuri. Documentele ne pot pot arăta numele părților, al copiilor rezultați din căsătorie sau adoptați, datele de naștere, data și locul încheierii  căsătoriei, în ce constă bunurile comune dobândite de soți, etc. Totuși, pentru ca judecătorul să înțeleagă și să aprecieze din vina cui s-a ajuns ca relațiile dintre părți să fie grav afectate și căsătoria să nu mai poată continua, de cele mai multe ori nu sunt suficiente înscrisurile.

Martorii sunt propuși de părți.

Martorii sunt nominalizați prin cererea de divorț sau prin întâmpinare, cu nume complet și adresă, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai administra proba. Părțile pot numi unul sau mai mulți martori. Din rațiuni de celeritate și în funcție de complexitatea speței și teza probatorie, instanțele au obiceiul de a cenzura numărul martorilor la unul sau cel mult doi pentru fiecare parte.

Este bine cunoscut că în materie de divorţ (ca excepție de la regula generală) se pot audia rudele apropiate, respectiv părinţi, fraţi, surori, motivat de faptul că aceştia sunt cei care cunosc existenţa unor împrejurări din timpul căsătoriei părţilor care nu puteau fi cunoscute de persoane străine datorită gravităţii lor şi care să conducă la desfacerea căsătoriei prin divorţ. Este foarte important ca persoanele nominalizate ca martori să aibă un grad cât mai mic de subiectivitate. În ceea ce privește părinții ori subordonații de la locul de muncă, se poate presupune că au un interes să prezinte situația în mod distorsionat în favoarea părții care i-a propus. Exagerările nu ajută cauza sub nici un aspect.

Ce este teza probatorie?

Prin teză probatorie se înțelege ceea ce vrem să demonstrăm prin audierea respectivei persoane. În cele mai multe cazuri, este vorba de vorba de comportamentul părților în timpul căsătoriei unul față de celălalt și față de copii. Mărturia martorului poate avea legătură și cu alte aspecte precum ar fi:

  • contribuția fiecărui soț la dobândirea bunurilor comune;
  • comportamentul social și temperamental are soțului care va fi separat de copii;
  • demnitatea și aptitudinea soțului de a primi un program de vizitare a copiilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, este foarte important ca persoana care pornește procesul de divorț și/sau partaj să se gândească și să nominalizeze una sau două persoane care cunosc situația familiei și sunt dispuse să vină la instanța de judecată și să depună mărturie în fața judecătorului despre aspectele care trebuiesc dovedite.

Conform ligislației în vigoare, martorii trebuie să spună numai adevărul, în care sens se va depune un jurământ solemn înainte de audiere. Persoanele nominalizate trebuie să fie credibile și să fie capabile să se exprime cât mai clar când răspund la întrebări. Pot fi audiați și cetățeni străini cu interpret.

Deși mărturia martoriilor nu poate determina sentința, totuși, judecătorul va aprecia toate probele și le va reține doar pe cele care se coroborează între ele și sunt concludente.

Avocat Alina Szilaghi

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord;
  • Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autoritate părintească, locuința minorului, etc;
  • Redactare întâmpinare /reconvențională la acțiunea de divorț;
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button