GDPR

Avocat Protectia Datelor care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe din 2005.

GDPR Compliance este un serviciu de consultanţă juridică oferit de Cabinet de avocat “Alina Szilaghi”. Cabinetul de avocat “Alina Szilaghi” s-a constituit în 2005 și este specializat în dreptul proprietăţii intelectuale, protecţia datelor cu caracter personal, drept informatic şi drepturile omului privite atât din perspectiva dreptului privat, cât şi a dreptului civil.

GDPR este un acronim al Regulamentului Uniunii Europene privind protecţia datelor cu personal care a intrat în vigoare la 25 mai 2018.

Regulamentul introduce în premieră în dreptul român o serie de drepturi ale persoanei, corelativ cu o serie de obligaţii ale persoanelor juridice care operează sau procesează date cu caracter personal. Prin date cu caracter personal se înţeleg orice date pe baza cărora poate fi identificată o persoană, inclusiv numele, CNP-ul sau adresa. Unele date privitoare la o persoană, precum cele privind starea sa de sănătate, antecedenţa penală, apartenenţa la un grup defavorizat etc. sunt considerate date sensibile şi se bucură de o protecţie sporită.

Noile obligaţii impuse prin Regulament vor afecta toate persoanele care efectuează operații cu astfel de date, dar mai ales pe cele care operează cu date sensibile (clinici medicale, farmacii, instituţii şcolare, notarii şi avocaţii etc.) sau pe cele care operează cu astfel de date prin natura afacerii (companii de recrutare, magazine online etc.).

Aceste obligaţii sunt extrem de constrângătoare, întrucât amenzile impuse prin noul Regulament în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite sunt de până la 10 % din veniturile persoanei juridice.

Ceea ce trebuie făcut începând cu data de 25 Mai 2018 depinde de natura afacerii, de tipul de date colectare, de felul în care sunt folosite și operate acele date. Nu există un răspuns universal valabil la această întrebare. Unele persoane juridice vor fi obligate să desemneze o persoană pentru rolul de funcţionar însărcinat cu protecţia datelor (DPO), altele nu au o asemenea obligaţie. Pentru unele operaţiuni cu datele personale este necesar acordul prealabil al persoanei în cauză, pentru altele nu. În consecinţă, primul lucru care trebuie făcut este un audit care să aibă la obiect incidenţa Regulamentului asupra modului de colectare, arhivare sau utilizare a unor date cu caracter personal, urmat de luare a măsurilor necesare. O parte din aceste activităţi şi măsuri vor genera costuri, reduse însă prin comparaţie cu amenzilor aplicabile.

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” vă oferă în primul rând o auditare a activităţii companiei dvs. pentru a determina exact obligaţiile pe care le aveţi de respectat. Ulterior, Cabinetul de avocat “Alina Szilaghi” vă oferă consultanţă de specialitate pentru întocmirea următoarelor documentelor necesare:

1. Politica de confidențialitate
2. Termeni si condiții
3. Acord de confidenţialitate
4. Politica de protecție a datelor – Măsuri de siguranță şi plan de management al riscului
5. Fișa de consimțământ
6. Registru de plângeri și sesizări
7. Registru de breșe de securitate și remediile luate
8. Raport de evaluare a impactului DPIA
9. Notificare măsuri luate în caz de incidente pentru eliminarea/reducerea efectelor incidentului
10. Notificare încălcare securitate
11. Registru cereri date
12. Registru terți
13. Notificare autoritate
14. Notificare date deținute către persoana vizată
15. Fișă de training personal
16. Raport de audit
17. Contract cu DPO /fişa postului
18. Registru care să conțină datele
19. Document de evidență a auditului

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în materia protecției datelor personale GDPR.

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” se bucură de o reputație foarte bună în furnizarea unei game complete de servicii juridice și asistență pentru clienții naționali și internaționali, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri și zone forestiere, construcții și întreținere, aspecte referitoare la autorizații, proiecte rezidențiale, birouri și proiecte comerciale, precum și evoluții ale schemei de utilizare mixtă și activități de gestionare a activelor.

Avocat Alina Szilaghi

Lista Servicii

Politica de confidențialitate, Termeni si condiții, Acord de confidențialitate, Politica de protecție a datelor – Măsuri de siguranță şi plan de management al riscului, Fișa de consimțământ, Registru de plângeri și sesizări, Registru de breșe de securitate și remediile luate, Raport de evaluare a impactului DPIA, Notificare măsuri luate în caz de incidente pentru eliminarea/reducerea efectelor incidentului, Notificare încălcare securitate, Registru cereri date, Registru terți, Notificare autoritate, Notificare date deținute către persoana vizată, Fișă de training personal, Raport de audit, Contract cu DPO /fişa postului, Registru care să conțină datele, Document de evidență a auditului

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button