Termeni de utilizare

1. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea site-ului avocat-alina-szilaghi.ro sunt supuse urmatoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor aplicabile în statele Uniunii Europene. Vizitând și utilizând acest website, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

Acest website („https://www.avocat-alina-szilaghi.ro”) este administrat de către Cabinet de avocat “Alina Szilaghi”, cu sediul în Calea Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1
Ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania, 400609, CIF 19955785 („Avocat Alina Szilaghi”).

2. Website-ul avocat-alina-szilaghi.ro

Termenii și condițiile se aplica tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorilor care contribuie cu informații pe acest website. avocat-alina-szilaghi.ro poate conține link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea acestui website. Administratorul site-ului avocat-alina-szilaghi.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și/sau termenii de utilizare ale oricărui alt website.

3. Folosirea acestui website

Accesul pe acest website se face gratuit. Accesul la secțiunea membrilor se poate face gratuit sau contra un unei taxe. Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii sa găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare despre serviciile de avocatura oferite de Cabinet de avocat “Alina Szilaghi”. Site-ul avocat-alina-szilaghi.ro prezintă informații despre serviciile de consultanta juridica profesionala si avocatura, oferite de Cabinet de avocat “Alina Szilaghi”.

Prin intermediul formularului de căutare, din partea de sus a fiecărei pagini, se pot afla usor și rapid informații despre mediere și biroul de mediator.

Pentru ca avocat-alina-szilaghi.ro să poată garanta permisiunea de utilizare a acestui website, trebuie respectați următorii termeni de utilizare:

 • WEBSITE-UL SE VA UTILIZA DOAR ÎN INTERES PERSONAL ȘI NON-COMERCIAL.
 • NU SE VA COPIA SAU DISTRIBUI NICI O INFORMAȚIE (text, poze, video, sau orice alt material) FĂRĂ A OBȚINE ÎN PREALABIL ACORDUL SCRIS DE LA ADMINISTRATORUL WEBSITE-ULUI.
 • NU VEȚI MODIFICA SAU DEGRADA NICI O PARTE DIN ACEST WEBSITE, ÎN AFARĂ DE PĂRȚILE UNDE AVEȚI LEGAL SȘI PRESTABILIT ACCES.
 • NU VEȚI PUBLICA PE ACEST WEBSITE INFORMAȚII CARE POT INDUCE ÎN EROARE CORECTITUDINEA DATELOR (text, materiale video, poze, etc).
 • VEȚI RESPECTA TERMENII ȘI CONDIȚIILE IMPUSE DE ACEST WEBSITE.

Pentru a avea acces la anumite pagini și/sau secțiuni ale acestui website, este posibil sa trebuiască să vă creați un cont pe avocat-alina-szilaghi.ro. Contul se va utiliza doar în scopul pentru care a fost permisă crearea lui. Dumneavoastră sunteți singurul răspunzător de utilizarea contului dvs. avocat-alina-szilaghi.ro nu-și asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea neadecvata a contului. Dumneavoastră sunteți singurul răspunzător pentru daunele cauzate atât website-ului cât și altora, prin utilizarea neautorizată.

În calitate de utilizator cu sau fără cont, sunteți de acord să nu folosiți nici un program, aplicație sau orice alt mijloc de accesare automată a website-ului, în vederea spamming-ului, flood-ului, furtului de date, modificării sau alterării website-ului. Sunteți singurul răspunzător pentru activitatea desfășurată pe acest website.

4. Comenzi

4.1. Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei, exclusiv prin înregistrarea prealabilă a unui Cont, prin selectarea și adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături.

4.2. Utilizatorul va înregistra un Cont în secțiunea dedicată din Platformă. Prin înregistrarea unui Cont, Utilizatorul va gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc. Înregistrarea unui Cont se va putea face prin intermediul furnizării unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente. Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” își rezervă dreptul să valideze Comenzile înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, iar Clienţii declară în mod expres că acceptă acest drept al Prestatorului.

4.3. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi.

4.4. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii..

4.5. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi Utilizatorul recunoaște în mod explicit că respectiva Comandă implică obligația sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

4.6. Prin crearea unui Cont şi, după caz, finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte că Prestatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

4.7. Serviciile achiziționate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Serviciilor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Utilizator, numărul fiind determinat în mod independent de către noi. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a Livrabilului, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care Serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.

4.8. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 • Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” sau partenerilor acestuia;
 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

5. Prețuri. Facturi. Plăți

5.1. Prețurile Serviciilor afișate pe Platformă sunt exprimate în Lei și nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare. Taxele de transport sau livrare nu sunt incluse. Prețurile valabile pentru Servicii sunt cele afișate pe Platformă în momentul finalizării unei Comenzi.

5.2. Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

5.3. Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Prestator.

5.4. Prestatorul va transmite Utilizatorului factura aferentă Comenzii pentru Serviciile vândute de Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” în format electronic (prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său sau la adresa de e-mail specificată de către Utilizator la plasarea Comenzii), în funcție de opțiunea exprimată de Utilizator.

5.5. Conform legislației în vigoare din România, pentru acele Comenzi pentru care Prestatorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita plăți suplimentare.

5.6. În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ținut responsabil pentru nici un alt cost suportat de Utilizator în plus față de prețul Serviciului achiziționat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

6. Livrarea serviciilor

6.1. Livrarea Serviciilor se va face prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Utilizator la momentul înregistrării/plasării Comenzii sau prin intermediul platformei, după finalizarea Plății prin unul din mijloacele exprimate pe website și in interiorul acestor termeni și condiții.

6.2. În condițiile în care se optează pentru livrarea Serviciilor în suport fizic, material (format print), livrarea Serviciilor se va face oriunde în România, în termenul maxim comunicat de Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” înainte de finalizarea unei Comenzi. Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Serviciilor apărute din motive neimputabile nouă sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

6.3. Cabinet de avocat își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința noastră care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

6.4. Livrarea Serviciilor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care vor fi comunicate Utilizatorului înainte de finalizarea Comenzii. Utilizatorul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare disponibile și va putea să aleagă una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.

6.5. În cazul în care cu ocazia livrării Serviciilor, Utilizatorul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Prestator, se va încerca livrarea încă o dată, după care Documentele vor fi returnate, Utilizatorul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Serviciilor comandate.

6.6. Prestatorul va asigura ambalarea corespunzătoare a documentelor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare.

7. Transferul, riscul și proprietatea asuprea produselor

7.1. În cazul în care Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” livrează în format fizic Serviciile către Utilizator, riscul de pierdere sau de deteriorare a documentelor este transferat Utilizatorului în momentul în care acesta sau un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Utilizatorului în momentul livrării documentelor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Utilizator să transporte documentele, iar această opțiune nu a fost oferită de către documente, fără a aduce atingere drepturilor Utilizatorului față de transportator.

7.2. Proprietatea asupra serviciilor livrate va fi transferată la livrare prin intermediul adrese electronice de e-mail indicate de către Utilizator sau prin intermediul Platformei.

7.3. În cazul în care Utilizatorul a optat pentru livrarea fizică a Livrabilului, proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce Utilizatorul a efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se consideră efectuată prin semnarea de primire de către Utilizator a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Cabinet de avocat “Alina Szilaghi”.

8. Garanții

8.1. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că Serviciile prestate nu sunt obligatorii pentru nici o autoritate publică sau privată, persoane sau instituții ce prestează un serviciu public ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți.

8.2. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private, persoane sau instituții ce prestează un serviciu public ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți vor fi de acord cu cele exprimate în cadrul Serviciilor, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

8.3. De asemenea, Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că Serviciile prestate oferite exonerează în totalitate Prestatorul de eventuale prejudicii ale Utilizatorului precum primirea unor amenzi în fața autorităților publice sau private, precum și a instanțelor judecătorești, neîndeplinirea la timp a unor anumite operațiuni sau nerespectarea unor termene dorite de către Utilizator. Termenele exprimate prin intermediul website-ului sunt pur orientative, iar Prestatorul este exclus de orice răspundere ar putea apărea ca urmare a nerespectării acestor termene. De asemenea, soluțiile oferite de către Prestator nu echivalează cu obligația unor terțe persoane de a acționa într-un anumit mod, Prestatorul fiind exonerat în mod complet de orice răspundere în acest sens.

8.4. Toate Serviciile prestate de sau în numele Prestatorului se vor baza pe legile, reglementările, spețele, hotărârile și alte surse autorizate în vigoare la data la care respectivele Servicii sunt furnizate. Prestatorul va depune toate diligențele să mențină Serviciile oferite actualizate cu sistemul legislativ. Modificările ulterioare ale acestora pot avea drept rezultat ineficacitatea Serviciilor prestate de Prestator, pentru care Prestatorul este exonerat de răspundere.

8.5. Utilizatorul agreează în mod expres că Prestatorul nu va avea responsabilitatea de a monitoriza evenimente care apar după data predării documentelor sau de a informa Utilizatorul despre impactul acestora asupra Serviciilor și nici nu va avea obligația de a actualiza orice consultanță acordată prin intermediul Serviciilor și/sau Livrabilelor.

9. Drepturile proprietății intelectuale

Conținutul website-ului vă este oferit gratuit, cu scop informațional. Conținutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licențiat, distribuit fără a avea in prealabil acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală, adică avocat Alina Szilaghi. Sunteți de acord sa nu folosiți, copiați, distribuiți conținutul acestui website în scop comercial.

avocat-alina-szilaghi.ro își rezervă toate drepturile pentru conținutul acestui website.

10. Dreptul de retragere al utilizatorului

Conform legislației în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, nu se asigură dreptul de retragere în cazul contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Utilizatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Prestator;

11. Publicarea de informații de către utilizator
avocat-alina-szilaghi.ro permite utilizatorilor înregistrați sa posteze diferite materiale (text, poze, materiale video, comentarii), precum și găzduirea lor. avocat-alina-szilaghi.ro nu garantează confidențialitatea acestor materiale.

Veți fi singurul răspunzător de materialele postate. Sunteți de acord să nu postați materiale care încalcă dreptul de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, să nu fie obscene, pornografice, amenințătoare, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa etniei sau rasei, materiale care să violeze vreo lege, materiale publicitare. avocat-alina-szilaghi.ro va înlătura materialele care încalcă acești termeni și condiții, fără vreun avertisment în prealabil. Contul utilizatorului care a postat materiale ce încalcă aceste condiții, va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată, urmând ca utilizatorul să solicite reactivarea contului. avocat-alina-szilaghi.ro are dreptul de a verifica și a decide dacă materialele postate încălca sau nu acești termeni și condiții.

Sunteți conștient și de acord că postând materiale pe acest website, acordați către avocat-alina-szilaghi.ro toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, închirierea, împrumutul, reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea, transmiterea pe cablu, realizarea de materiale derivate. avocat-alina-szilaghi.ro permite folosirea materialelor doar în interes personal, informational și non-comercial.

12. Limitarea raspunderii
avocat-alina-szilaghi.ro nu este răspunzător pentru daunele rezultate din greșeli, erori sau lipsa de acuratețe a materialelor publicate pe acest website. Materialele sunt pur informative.

13. Acceptarea termenilor si condițiilor
Website-ul se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Prin utilizarea acestui website ați luat la conștiință și sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în această pagină.

14. Politica de confidențialitate
14.1. Cine suntem

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” culege și procesează informațiile dvs. personale în concordanță cu această politică de confidențialitate și în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor și legislația relevată în vigoare. Acestă notificare vă furnizează informațiile necesare cu privire la drepturile și obligațiile dvs. și explică cum, de ce și când colectăm și procesăm datele dvs. personale.

Sediul Cabinetului de avocat “Alina Szilaghi” se află la adresa din Calea Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, Ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania fiind avocat definitiv al Baroului Cluj și ne puteți contacta la numărul de telefon +40 746 652 986. Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor pentru organizație este Alex S. și poate fi contactat la adresa noastră și la telefon +40 773 939 033.

14.2. Informațiile pe care le colectăm

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” procesează informațiile dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale, legale și contractuale și pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre. Nu vom colecta niciodată de la dvs. date personale inutile și nu vă procesăm informațiile în nici un fel, altele decât cele specificate deja în acest anunț.

Datele personale pe care le colectăm sunt:

 • Numele și Prenumele
 • Adresa
 • Email personal
 • E-mail de afaceri
 • Număr de telefon
 • Număr de telefon servici
 • Numărul de telefon mobil
 • Date de identificare (CI: Serie, NR, CNP)
 • Documente

Colectăm informațiile în următoarele moduri:

 • Formulare online
 • Convorbiri telefonice
 • Solicitări prin e-mail
 • Programări consultanță

14.3. Cum folosim datele dvs. personale (baza legală pentru procesare)

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” vă protejează intimitatea în cel mai serios mod și nu vă va dezvălui, împărți sau vinde datele fără consimțământul dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege. Păstrăm datele dvs. atâta timp cât este necesar și pentru scopurile specificate în acesta notificare. În cazul în care ați consimțit să vă oferim oferte promoționale și marketing, aveți libertatea de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 • Vă colectăm datele personale în îndeplinirea unui contract sau pentru a furniza un serviciu și pentru a ne asigura că plicurile cu corespondenta sunt completate și pot fi trimise la adresa dvs.
 • Colectăm și stocăm datele dvs. personale, ca parte a obligației noastre legale de a păstra datele contabile și în scopuri fiscale
 • Avem obligația legală de a vă transmite datele dvs. personale către organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Derularea activității de reprezentare;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Activități de audit și control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea in executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești, etc.

Aveți dreptul de a accesa orice informație personală pe care Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” o procesează despre dvs. și pentru a solicita informații despre:

 • Ce date personale avem despre dvs.
 • Scopurile prelucrării
 • Categoriile de date cu caracter personal vizate
 • Destinatarii persoane terțe cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal
 • Cât timp intenționăm să stocăm datele dvs. personale
 • Dacă nu am colectat datele direct de la dvs., informații despre sursă
 • Dacă credeți că deținem date incomplete sau inexacte despre dvs., aveți dreptul să ne cereți să corectăm și / sau să finalizăm informațiile și ne vom strădui să o actualizăm / să o corectăm cât mai repede posibil; cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu face acest lucru, moment în care veți fi notificat.

De asemenea, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. personale sau să restricționați procesarea în conformitate cu legile privind protecția datelor, precum și să refuzați orice oferta de marketing direct de la noi și să fiți informați cu privire la orice proces decizional automatizat pe care îl folosim.

Dacă primim o solicitare de la dvs. pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă putem cere să vă verificați identitatea înainte de a acționa în baza cererii recepționate; aceasta identificare este necesara pentru a vă asigura că datele dvs. sunt protejate și păstrate în siguranță.

14.4. Partajarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale

Nu partajam sau dezvăluim nici una dintre informațiile dvs. personale fără consimțământul dvs., altfel decât în ​​scopurile specificate în prezenta notificare sau în cazul în care există o cerință legală.

14.5. Măsuri de protecție

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” îți ia intimitatea în serios și luăm toate măsurile de precauție rezonabile pentru a vă proteja și asigura datele personale. Lucrăm din greu pentru a vă proteja pe dvs. și informațiile dvs. de accesul, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată și aveți mai multe straturi de măsuri de securitate, inclusiv:

 • Certificatele SSL
 • Dubla autentificare
 • Criptarea datelor

14.6. Consecințele refuzului de a ne oferi datele dvs.

Nu sunteți obligat să ne furnizați informațiile dvs. personale, cu toate acestea, deoarece aceste informații sunt necesare pentru ca noi să vă furnizăm informațiile despre/si serviciile noastre, nu va vom putea oferi serviciile noastre fără aceste informații.

14.7. Cât timp păstrăm datele dvs.

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” păstrează informațiile personale atâta timp cât este necesar și avem politici stricte de revizuire și păstrare pentru a respecta aceste obligații. În baza legislației din Romania, suntem obligați să păstram datele personale de bază (nume, adresă, detalii de contact ) timp de minimum 5 ani după care va fi distrusă.

În cazul în care v-ați dat acordul ca datele dvs. sa fie procesate pentru marketing direct, vom păstra aceste date până când ne veți notifica altfel și / sau vă veti retrage consimțământul.

14.8 Depunerea unei reclamații

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” procesează numai informațiile dvs. personale în conformitate cu această notificare de confidențialitate și în conformitate cu legile relevante privind protecția datelor. Dacă totuși doriți să adresați o plângere privind prelucrarea datelor dvs. personale sau sunteți nemulțumit de modul în care am gestionat informațiile dvs., aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.

Calea Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1
Ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Tel: +40 746 652 986

Dacă credeți că orice informație listată aici este incorectă sau incompletă, vă rugăm să ne scrieți un email, la adresa specificată mai jos. Noi vom corecta prompt orice informație eronată. Dacă aveți întrebări despre această politică, despre informațiile pe care le colectăm, vă rugăm să folosiți forma de contact.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button