Cum se infiinteaza un SRL in Romania

Înființare firma SRL

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea forma de societate comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile societății, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege în valoare de 200 RON.

Societatea cu răspundere limitată se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociați pentru a desfășură o activitate comercială, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
 • aportul unui singur asociat, care este deținătorul tuturor parților sociale; asociatul unic poate fi o persoana fizică sau o persoana juridică.

Documentele necesare pentru înregistrarea societății cu răspundere limitată – SRL sunt:

 • copie carte de identitate/pașaport ale asociaților;
 • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.); în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, cabinetul nostru va pune la dispoziție sediul social;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnătură.

De redactarea tuturor documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societății la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, se va ocupa cabinetul nostru.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale cu răspundere limitată va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • copii carte de identitate/pașaport ale asociaților;
 • dovada verificării disponibilității și rezervării firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovezile privind sediul social/secundar;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • cazierul fiscal al asociaților și administratorului;
 • dovezile depunerii capitalului social;
 • declarațiile date pe propria răspundere de către asociați/administratori din care sa rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 • dovada achitării taxelor de înregistrare a societății comerciale;
 • împuternicire avocațiala.

În baza împuternicirii avocațiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmâna certificatul de înregistrare al societății comerciale în câteva zile de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

Înființare SRL în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia înființării unui SRL în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button