Litigii și arbitraj

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” deține o vastă experiență în reprezentarea societăților private și autorităților publice în litigiile comerciale, civile, de contencios administrativ și de dreptul muncii, în procedura insolvenței, în procedurile specifice administrative, în procedurile de mediere și arbitraj local sau internațional, asigurând o gama largă de servicii:

  • reprezentarea companiilor private și a entităților publice în fața instanțelor judecătorești din România în litigii acoperind o largă varietate de domenii de drept: comercial, civil, contencios administrativ și fiscal, dreptul muncii etc.
  • reprezentarea clienților în procedurile de lichidare voluntară, de reorganizare judiciara și insolvență, de Cabinet de avocat Szilaghi Alina cu experiență în reorganizare și lichidare, care furnizează asistență juridică în toate etapele procedurilor legale, începând cu cereri de deschidere a procedurii insolvenței, formularea declarației de creanță și a cererilor și contestațiilor specifice, participarea la adunările creditorilor, reprezentare în comitetele creditorilor garantați și negarantați etc.
  • reprezentarea companiilor private și a entităților publice în proceduri arbitrale, în special în sistemul ICC Paris, organizate atât în Romania, cât și la Paris, Viena sau Zurich

AVOCAT ALINA SZILAGHI

Cabinet de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare in procedurile de mediere și arbitraj local și international.

Activitatea avocat “Szilaghi Alina” în domeniul litigiilor acoperă toate tipurile de dispute, inclusiv litigii comerciale, de proprietate intelectuală, bancare şi financiare, fiscale, insolvenţă, asigurări, de dreptul muncii, maritime, imobiliare, garanții, de dreptul familiei, succesiuni şi alte cereri rezultate în urma punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti civile şi comerciale.

Lista servicii:

Litigii comerciale și civile, Litigii privind cazuri de faliment, insolvență și restructurare, Litigii privind mediul și dreptul public, Răspunderea profesională, Evaluare anticipată neutră, Investigații guvernamentale, Investigații interne și transfrontaliere, Dispute contractuale, Soluționarea disputelor interne, Litigii administrative, Răspunderea pentru produse, Executarea hotărârilor străine, Fraudă și înșelăciune, Apărare în cazurile de criminalitate economico-financiară, Fapte delictuale

Solicitare Consultanță

Call Now Button