Drept Comercial

Cabinet de avocat Alina Szilaghi are o vastă experiență în gestionarea diferitelor tipuri de operațiuni comerciale, oferind totodată clienților o abordare personalizată și un nivel ridicat de experiență practică. Atât pentru clienții care sunt interesați de înființarea unei societăți cât și pentru cei care își desfășoară activitatea într-un domeniu de reglementare nefamiliar, noi deținem cunoștințele și know-how-ul necesar într-o piață emergentă și post-emergentă. Acordăm consultanță juridică pentru numeroase societăți comerciale românești, precum și corporații internaționale în vederea structurării și negocierii de tranzacții de amploare din toate domeniile de activitate, fiind implicați în operațiuni contractuale precum asocierile în participațiune, transferul activelor și al fondurilor de comerț, contracte transfrontaliere, externalizare, contracte de intermediere/distribuție sau contracte de licență sau franciză.

Serviciile de asistență juridică asigurate de Cabinet de avocat Alina Szilaghi acoperă, de asemenea, înființarea de societăți comerciale și organizații non-profit, servicii de redactare a actelor constitutive și de înregistrare a acestora la instituțiile competente, divizări și restructurări, guvernanță corporativă, protejarea acționarilor minoritari, obligații statutare, consultanță corporativă generală, societăți cu regim special, concentrări economice, înțelegeri monopoliste, concurență neloială, abuz de poziție dominantă, precum și activitate de due diligence, structura acționariatului, aspecte privind capitalul social și finanțarea corporativă, împreună cu temeiurile contractuale specifice fiecărui tip de tranzacție. Oferim servicii de consultanță și servicii de înființare rapidă a societăților, în funcție de specificul activității dumneavoastră, cu posibilitatea găzduirii sediului social. Nu ne temem.

AVOCAT ALINA SZILAGHI

Cabinet de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în materia dreptului comercial.

E important să te poți baza pe cineva. Uneori, parteneriatul este mai important decât rezultatul în sine. Este și motivul pentru care am dezvoltat, la “Cabinetul de Avocat – Alina Szilaghi“, o altă dimensiune a serviciilor de drept comercial: înființări societăți comerciale, fuziuni societăți comerciale, lichidări societăți comerciale, dizolvări societăți comerciale, asistență și reprezentare în fața instanței de judecată și a instanțelor de arbitraj în cazul litigiilor rezultate din raporturile dintre societate și alți agenți economici, dar și în cazul litigiilor determinate de raporturile interne ale societății.

Contează pe noi!

Lista servicii:

Înființare SRL Cluj Napoca; Înființare PFA Cluj Napoca; Găzduire sediu societateDizolvare și lichidare simultană societăți; Înființare societăți: S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A. ,S.R.L.-D, pentru județul Cluj; Consultanță și Asistență juridică în materie de societăți; Verificare disponibilitate și/sau rezervare denumire firmă; Înființare de filiale, sucursale, puncte de lucru; Schimbare de sediu social, obținere certificat nou de înregistrare; Prelungirea valabilității sediului social; Preluare societăți comerciale; Cesiune de părți sociale; Completare, restrângere sau recodificare obiecte de activitate; Dizolvare și lichidare simultană societăți; Schimbare activitate principală, (obținere certificat nou de înregistrare) sau activitate secundară; Schimbare asociați, administratori sau prelungire mandate; Schimbare denumire firmă, obținere certificat nou de înregistrare; Transformare formă juridică; Majorare sau reducere capital social; Îndreptări erori materiale; Depunere și menționare acte în Registrul Comerțului; Obținere certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate; Redactare juridică de contracte civile și comerciale, contracte comerciale internaționale, contracte de muncă (individuale și colective), acte juridice de dreptul muncii; Redactare, atestare dată, identitate părți și conținut pentru documente.

Solicitare Consultanță

Call Now Button