You cannot copy content of this page

Licenta Transport Marfa

Licență Transport Marfă

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în materia obținerii licenței de transport marfă.

Licență Transport Marfă

Acte necesare obținerii unei licențe de transport marfă

Activitatea de transport poate fi indeplinita doar de societatile comerciale care au ca obiect de activitate una din activitatile de transport, respectiv transporturi de calatori si transporturi de marfa.

In afara conditiei obiectului de activitate, societatile trebuie sa obtina o licenta comunitara de transport care se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pentru o perioada de 10 ani. Licenta comunitara se pastreaza la sediul societatii. Pentru fiecare autovehicul se va obtine de la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) o copie conforma care se elibereaza pentru o perioada de minim 1 an, dar fara a depasi perioada de valabilitate a licentei.

Conditiile necesare operarii ca transportator rutier in Romania

Pentru a putea fi operator de transport rutier, intreprinderile trebuie: sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru, sa aiba o buna reputatie, sa aiba capacitatea financiara adecvata si sa aiba competenta profesionala necesara.

Fiecare din cerintele mentionate sunt indeplinite daca intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport intruneste urmatoarele conditii:

 1. Conditia privitoare la sediul social este indeplinita daca: are sediul situat pe teritoriul României, in incinta caruia isi pastreaza principalele documente de lucru; dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt inmatriculate in Romania; desfasoara operatiunile referitoare la autovehiculele mentionate permanent si efectiv cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei;
 2. Conditia bunei reputatii este indeplinita daca:
  • intreprinderea si managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate pentru incalcari grave ale normelor naţionale in vigoare;
  • managerul de transport sau intreprinderea de transport sa nu fi fost condamnat(a) sau sa nu i se fi aplicat sanctiuni pentru incalcari grave ale normelor comunitare.
 3. Capacitatea financiara a este indeplinita daca intreprinderea demonstreaza ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare totala de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
 4. Intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier indeplineste conditia cu privire la competenta profesionala daca desemneaza o persoană fizica ca manager de transport, titular al unui certificat de competenta profesionala, care indeplineste cerinta de buna reputatie.

Documentele necesare obtinerii autorizatiile de transport de marfa

Pentru obtinerea portofoliului de autorizatii de transport de marfa si a copiilor conforme, este necesar a se depune la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) o cerere insotita de urmatoarele documente:

 • document doveditor privind detinerea sediului unde intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier;
 • document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
 • cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare in vigoare;
 • cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare in vigoare;
 • document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara;
 • certificat de competenta profesionala al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

Reglementari speciale pentru autorizatii de transport a marfurilor periculoase

Pentru transportul marfurilor periculoase este necesar a se mai depune la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) si urmatoarele documente:

 • dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;
 • certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
 • certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate;
 • autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;
 • certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.

Indiferent de tipul transportului de marfuri (national sau international, contra cost sau in interes propriu), este necesar a se detine la bordul autovehiculului copia conforma a licentei de transport valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport (scrisoarea CMR), legitimatia de serviciu valabila a conducatorului autocertificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, contractul de inchiriere/leasing, în original sau în copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz, atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz, precum si toate documentele specifice prevazute de reglementarile in vigoare.

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” se ocupa de problemele dumneavoastra legale, pentru a va putea concentra pe afacerile pe care le derulati. Toate documentele necesare obtinerii licenta transport marfuri va pot fi obtinute de cabinetul nostru de avocatura.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button