Licență Transport Marfă

Avocat Licență Transport Marfă asistă clienții din România și internaționali de peste 17 de ani.

Acte necesare obținerii unei licențe de transport marfă

Activitatea de transport poate fi îndeplinită doar de societățile comerciale care au ca obiect de activitate una din activitățile de transport, respectiv transporturi de călători și transporturi de marfă.

În afara condiției obiectului de activitate, societățile trebuie să obțină o licență comunitară de transport care se eliberează de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) pentru o perioadă de 10 ani. Licența comunitară se păstrează la sediul societății. Pentru fiecare autovehicul se va obține de la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) o copie conformă care se eliberează pentru o perioadă de minim 1 an, dar fără a depăși perioada de valabilitate a licenței.

Condițiile necesare operării ca transportator rutier în România

Pentru a putea fi operator de transport rutier, întreprinderile trebuie: să aibă un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru, să aibă o bună reputație, să aibă capacitatea financiară adecvată și să aibă competența profesională necesară.

Fiecare din cerințele menționate sunt îndeplinite dacă întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport întrunește următoarele condiții:

 1. Condiția privitoare la sediul social este îndeplinită dacă: are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia își păstrează principalele documente de lucru; dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România; desfășoară operațiunile referitoare la autovehiculele menționate permanent și efectiv cu echipamentele administrative necesare și cu echipamentele și instalațiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României;
 2. Condiția bunei reputații este îndeplinită dacă:
  • intreprinderea și managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancționate pentru încălcări grave ale normelor naționale în vigoare;
  • managerul de transport sau intreprinderea de transport sa nu fi fost condamnat(a) sau sa nu i se fi aplicat sancțiuni pentru încălcări grave ale normelor comunitare.
 3. Capacitatea financiară este îndeplinită dacă întreprinderea demonstrează că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
 4. Întreprinderea care exercită ocupația de operator de transport rutier îndeplinește condiția cu privire la competența profesională dacă desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al unui certificat de competență profesională, care îndeplinește cerința de bună reputație.

Documentele necesare obținerii autorizațiile de transport de marfă

Pentru obținerea portofoliului de autorizații de transport de marfă și a copiilor conforme, este necesar a se depune la Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) o cerere însoțită de următoarele documente:

 • document doveditor privind deținerea sediului unde intreprinderea își păstrează documentele și in care aceasta desfășoară activitatea administrativa si operativa in legătură cu transportul rutier;
 • document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
 • cazierul judiciar al managerului de transport si declarație pe propria răspundere a acestuia din care sa reiasă ca nu a fost sancționat pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare in vigoare;
 • cazierul judiciar al intreprinderii si declarație pe propria răspundere a acesteia din care sa reiasă ca intreprinderea nu a fost sancționata pentru încălcări grave ale normelor naționale sau comunitare in vigoare;
 • document privind îndeplinirea condiției de capacitate financiara;
 • certificat de competenta profesionala al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

Reglementari speciale pentru autorizații de transport a mărfurilor periculoase

Pentru transportul mărfurilor periculoase este necesar a se mai depune la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) și următoarele documente:

 • dovada angajării, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranță;
 • certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
 • certificatul de atestare profesionala al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;
 • autorizația eliberata de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, pentru vehiculele care transporta mărfuri periculoase din clasa 7;
 • certificatul de inspecție tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

Indiferent de tipul transportului de mărfuri (national sau international, contra cost sau in interes propriu), este necesar a se deține la bordul autovehiculului copia conforma a licenței de transport valabila pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport (scrisoarea CMR), legitimația de serviciu valabila a conducătorului autocertificatul de competenta profesionala al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat, contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz, atestatul de conducător auto, după caz, precum si toate documentele specifice prevazute de reglementările in vigoare.

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” se ocupă de problemele dumneavoastră legale, pentru a vă putea concentra pe afacerile pe care le derulați. Toate documentele necesare obținerii licență transport mărfuri vă pot fi obținute de cabinetul nostru de avocatură.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță si asistență în obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor sau licențelor; Servicii pe linie sanitară și sanitar-veterinară; Servicii pe linia protecției muncii și psi; Asistență privind obținerea autorizației de funcționare eliberate de primărie; Asistență privind obținerea licenței de difuzare a muzicii ambientale; Asistență pentru îndeplinirea formalităților legale privind montarea unei reclame / firmă / panou; Depunerea și ridicarea întregii documentații în vederea eliberării avizelor, autorizațiilor sau licențelor necesare; Încheierea tuturor contractelor necesare pentru funcționarea corectă și în parametri legali; Autorizare / avizare / licențiere spații de cazare – hoteluri, moteluri, pensiuni; Avizare salon cosmetică, frizerie, coafură, masaj relaxare și întreținere, săli fitness; Autorizare centru de colectare deșeuri industriale reciclabile; Autorizare pentru funcționarea legală a unei firme de recrutare și plasare a forței de muncă; Autorizare pentru funcționare – spălătorie auto / haine / covoare; Licențe de difuzare a muzicii ambientale; Asistență pentru îndeplinirea formalităților legale privind montarea unei reclame / firma / panou; Autorizație de construcție; Certificate de urbanism; Autorizație de funcționare; Autorizație sanepid – autorizație dsp; Autorizație / aviz sanitar veterinar – dsv; Aviz psi – pompieri; Licență transport (marfă, taxi, călători); Licență pentru societăți de pază și protecție; Autorizare firmă de deratizare; Autorizare fabrici

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button