Dreptul Muncii

Avocat Dreptul Muncii care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe din 2005.

Avocat Alina Szilaghi asistă clienți din diferite sectoare de activitate, în vederea soluționării atât a problemelor locale, şi transfrontaliere de muncă. Avocat Alina Szilaghi are o abordare comercială asistând clienții în vederea minimizării riscurilor şi maximizării oportunităților ce apar ca urmare a modificărilor inerente în acest domeniu al dreptului. Experiența cabinetului în Dreptul Muncii şi Beneficii ale Salariaţilor variază de la consilierea echipelor de management, până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detaşarea membrilor conducerii executive a societăţilor, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară.

Practica Avocat Alina Szilaghi include, printre altele, restrângeri de activitate, proceduri privind transferul de angajaţi, proiecte de restructurare şi litigii de muncă, elaborarea diverselor regulamente şi politici interne aplicabile entităţilor private şi/sau autorităților publice. Avocat Alina Szilaghi beneficiază de o experiență remarcabilă în dreptul muncii, atât sub aspect contencios cât şi necontencios şi colaborează permanent cu clienții pentru a înțelege cauza problemelor de muncă apărute în cadrul organizației lor şi pentru a recomanda, în consecință, strategii pentru rezolvarea cauzei acestor probleme.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în materia dreptului muncii, atât pentru angajați cât și pentru angajatori.

Cabinet de avocat Alina Szilaghi oferă consultanță și asistare în tot ceea ce presupune negocierea, încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, a contractelor colective de muncă, a regulamentelor interne, dar și a oricăror acte de urmează a fi încheiate între angajator și angajat.

Avocat Alina Szilaghi

Pentru Angajator

Redactarea și modificarea contractelor individuale sau colective de muncă, acordând o atenție deosebită regimului juridic al clauzelor specifice ce au în vedere protecția intereselor angajatorilor;

Redactare și modificare regulamente interne și regulamente de organizare și funcționare, fișe de post;

Elaborarea și redactarea de ordine, decizii, cu privire la încetarea contractului individual de muncă, detașare, etc.;

Elaborarea și redactarea de opinii legale pentru orice problemă de dreptul muncii, precum și în cazul conflictelor de muncă;

Asistență juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;

Reprezentare în fata ITM, Garda Financiară și alte autorități;

Asistență juridică cu privire la restructurarea personalului în urma tranzacțiilor, procedurilor de fuziune și divizare, reorganizare și concedieri colective;

Redactarea de Contracte de Detașare pentru salariații detașați ca urmare a externalizării serviciilor societăților;

Asistență juridică cu privire la negocierea acordurilor de încetare cu salariații concediați;

Litigii în ceea ce privește atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate fără temei.

Pentru Angajat

Participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă;

Contestare abateri disciplinare;

Asistență în fața comisiilor disciplinare;

Contestarea deciziei comisiei disciplinare;

Contestare decizie concediere abuzivă;

Recuperare drepturi salariale;

Asistență juridică și reprezentare în litigiile de muncă, soluționarea de litigii privitoare la accidente de muncă;

Contestarea deciziilor emise de organele cu activitate de control din cadrul inspectoratului de muncă;

Soluționarea litigiilor privitoare la plata salariilor, a drepturilor de diurna și a altor litigii patrimoniale de dreptul muncii.

Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior.

Lista Servicii

Contracte de muncă colective și individuale; Aspecte de dreptul muncii în cazul fuziunilor și achizițiilor; Strategii de restructurare a personalului; Scheme de ieșire voluntară la pensie; Probleme legate de sindicate; Scheme de pensii private; Contribuții legate de relațiile de muncă; Externalizarea și transferul salariaților în procesul de transfer al întreprinderii; Numiri și demiteri; Beneficii ale salariaților; Detașarea și relocarea personalului, inclusiv la nivel transfrontalier; Disponibilizări individuale și colective; Planuri de opțiuni pe acțiuni pentru salariați; Contracte de management; Litigii legate de beneficii și compensații pentru directori executivi; Litigii legate de relațiile de muncă

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button