Durata concediului de acomodare la adopția copiilor se dublează

Share:

Durata concediului de acomodare la adopția copiilor se dublează, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților pe 28 februarie 2023. Astfel, durata concediului va crește de la 1 an, la doi ani.

Proiectul legislativ care modifica Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției prevede ca: “Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare (…) poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani”.

Ce este concediul de acomodare?

Concediul de acomodare în cazul adopției este un drept acordat părinților care adoptă un copil, pentru a avea timp suficient pentru a se adapta la noua situație familială și pentru a asigura îngrijirea și protecția necesare copilului adoptat.

Cadrul legal actual al adopției stabilește o durată a concediului de acomodare, pentru persoanele care adoptă copii, de doar un an.

Potrivit Codului Fiscal, persoanele care au dreptul la concediul de acomodare sunt cele care generează venituri supuse impozitului pe venit din activități salariale şi asimilate acestora sau din activități independente, drepturi de autor ori activități agricole.

Concediul de acomodare poate fi solicitat de către unul dintre părinți sau de către ambii părinți, în funcție de situația fiecărei familii. Concediul se acordă începând cu ziua în care copilul adoptat este încredințat părinților adoptatori și poate fi utilizat în mod continuu sau fragmentat în perioade diferite, în termen de 2 ani de la data încredințării copilului.

Este important de menționat că, în cazul în care ambii părinți lucrează, doar unul dintre ei poate beneficia de concediul de acomodare, iar celălalt poate beneficia de concediu fără plată, în cazul în care este prevăzut de contractul individual de muncă sau de convenția colectivă aplicabilă.

Primesc o indemnizație lunara pe perioada concediului de acomodare?

Pe perioada concediului de acomodare, persoanele care adoptă un copil primesc și o indemnizație lunară. Valoarea acestei indemnizații este calculata ca fiind 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de încredințare în vederea adopției. Indemnizația lunara nu poate depăși valoarea de 8.500 lei si nu poate fi mai mică decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință.

De ce au fost introduse aceste modificări?

Se observa ca exista o discrepanta când se compara Legea nr. 273/2044 care stabilește durata maxima a concediului de acomodare a copilului adoptat cu OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copilului. Astfel, în timp ce părinții unui copil asumat de familie au drept de concediu cu durata de maximum doi ani, la adoptarea unui copil, doar unul dintre părinți are drept la un concediu de acomodare de doar maximum un an.

Prin dublarea duratei concediului de acomodare se va elimina o diferență de tratament între părinții naturali și cei adoptivi.

Potrivit inițiatorilor acestui proiect “s-a avut în vedere faptul că respectarea principiului egalității se verifică atât prin raportare la diferență, cât şi la discriminare şi comparând legea care stabilește durata maximă a concediului de acomodare a copilului adoptat cu legea care stabilește durata concediului de creștere a copilului”.

Astfel, pentru a respecta principiul egalității cetățenilor în fața legii, este cat se poate de normal ca durata maximă a concediului de acomodare sa fie de doi ani, pentru că procesul de adaptare la familie nu trebuie să fie diferit în funcție de momentul sau de modul în care copilul devine parte din familie.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la ONRC;
  • Înființare societăți comerciale;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0364 883 552 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button