Ce este executarea silita?

Share:

Ești executat silit si nu știi ce sa faci!!

Înainte de a intra în panică, citește informațiile de mai jos și apelează la un avocat specializat în executări silite!

Prin executare silită se înțelege procedura prin care un creditor își recuperează, de regulă, sumele de bani de la un debitor.

Executarea silită este modalitatea prin care executorul, folosindu-se de următoarele mecanisme juridice poate recupera acele sumele de bani datorate:

 • Poprire;
 • Evacuarea din imobil;
 • Executare silită pe bunurile imobile;
 • Executare silită pe părțile sociale ale firmei;
 • Blocarea tuturor conturilor bancare.

Lista formelor de executare silită prin care poate trece un debitor.

Una din consecințele executării silite este chiar pierderea locuinței, iar pentru a vă proteja, trebuie să demarați procedura de atacare a acesteia printr-o contestație la executarea silită.

Pentru a înțelege cât mai clar ce este executarea silita, să verificăm reglementările codului de procedura civila, și anume:

Art. 622 NCPC ne arată fără echivoc ce înseamnă trecerea printr-o procedură de executare silită prin îndeplinirea forțată a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu.

(1) Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.

(3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităților sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum și a cheltuielilor de executare.

Ca să explicăm în termeni cât mai simplii, executarea silită presupune ca executorul judecătoresc investit cu un titlu executoriu, să adreseze instanței o cerere prin care să solicite permisiunea de a vă urmării silit. Titlul executoriu poate fi un contract cu o bancă, IFN-ul sau cesionat la recuperatorul de creanțe, un act notarial sau oricare înscris căruia legea îi conferă putere executorie.

Un executat silit trece prin unul sau mai multe procese și procedee:

 • Debitorul nu-și mai plătește datoriile;
 • Banca/IFN-ul apelează la propria procedura de executare silită;
 • Banca / IFN-ul cesionează creditul către un recuperator de creanțe;
 • Banca / IFN ul / Recuperatorul se adresează executorului judecătoresc;
 • Executorul obține încuviințarea executări silite și de aici apar:
  • Popriri pe conturile bancare
  • Vânzarea casei
  • Sechestru pe autoturism
  • Vânzarea bunurilor mobile

Ce să fac dacă sunt executat silit?

În opinia noastră, folosirea unui avocat pe tot parcursul procedurii de executare silită este indispensabilă de fiecare dată când suntem executați silit sau când executam silit.

Un avocat cu experiență în executare silită va verifica actele de executare silită primite, va identifica erorile si abuzurile, apoi le va comunica si prezenta instanței de judecată competente să anuleze executarea silită.

Astfel, în momentul în care am primit actele de executare silită este și momentul în care este necesar să ne îndreptăm către un avocat cu experiență în executări silite.

Este foarte importantă prezența unui avocat pentru a putea formula corect o contestație la executare.

Este de menționat să nu pierdeți timpul, cele 15 zile de la momentul de la care ați primit actele de executare sunt cruciale pentru șansele de câștig în instanță.

Chiar dacă în 2020, prin Cauza C75/19 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că executarea silită poate fi contestată oricând, dar contestarea onorariilor percepute de executorul judecătoresc pot fi contestate doar în termenul de 15 zile, altfel, veți obligat să plătiți sume de bani, care deși sunt ilegale, nu le puteți contesta.

Cum să reacționez când am primit actele de executare silită?

Sfatul nostru este să nu vă panicați, nu sunați pe creditor, nu semnați nici un angajament de plată, verificați informațiile ce v-au fost trimise și contactați de îndată un avocat.

Un avocat cu experiență vă poate asista printr-o contestație la executare silită pentru unul din următoarele motive:

 • creșterea sumei pe care ați împrumutat-o iar în prezent aveți de plata mai mult decât ați împrumutat;
 • a intervenit prescripția executării silite a datoriei la bancă;
 • executarea silită s-a perimat;
 • creanța s-a cesionat către creditori si procedura nu a fost notificată;
 • există clauze abuzive în contractul de împrumut;
 • s-au emis acte de executare silită ilegale;
 • onorariul executorului a fost majorat în mod ilegal;
 • alte situații pe care doar un avocat cu experiență în executare silită le poate identifica.

Avocatul specializat vă poate facilita accesul la instanță, cunoaște procedura mai bine decât oricine, poate să găsească abuzurile acolo unde sunt și deține instrumentul necesar pentru vă salva de executarea silită.

Prin contestația la executare silită, instanța de judecată o poate analiza și poate anula o executare silită posibil ilegală.

Care sunt costurile pentru o contestație la executare silită?

Pentru o contestație la executare silită aveți de achitat următoarele:

 • Taxă de timbru. Aceasta nu este mai mare de 1000 de lei indiferent de cât de mare este debitul executat silit;
 • Onorariul avocatului. Acesta se poate plăti eșalonat;
 • Cauțiunea. Suspendarea executării se poate obține si prin ajutor public judiciar cu privire la cauțiune, astfel cauțiunea poate fi scutită la plată.

Vi se par mari aceste costuri pentru a scăpa de o executare silită posibil abuzivă? Mărturie stau toate acele persoane care în loc să rămână fără case și să fie datoare la bănci, au scăpat de bănci, INF-uri sau de recuperatorii de creanțe pentru că nu s-au lăsat abuzați și au contestat executările silite.

Care este rezultatul contestației la executarea silită?

 1. Dacă procedura de executare silită la care este supus debitorul este ilegală, atunci executarea silită este anulată!
 2. Dacă procedura de executare silită este legală, atunci aceasta nu este anulata, însă poate fi îndreptată, poate fi suspendată, ceea ce oferă debitorului mai mult tip pentru a se reorganiza, iar creditorul este mai tentat sa negocieze cu debitorul.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Executări silite;
 • Contestație la executarea silită;
 • Recuperare creanțe.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button