15 lucruri de știut în privința concediului paternal

Share:

Conform legislației în vigoare, tatăl unui copil nou-născut, care este se ocupă cu îngrijirea copilului, are dreptul la un concediu paternal de cinci zile lucrătoare. Acest drept poate fi cumulat cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale, această perioadă poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Legea nr. 210/1999 și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 244/2000 reglementează condițiile și modul concret în care tații pot beneficia de până la 15 zile de concediu paternal.

Cabinet de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Recuperare drepturi salariale;
 • Contestare decizie concediere abuzivă;
 • Participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă;
 • Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior.
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Din cuprinsul celor două acte normative putem extrage următoarele 15 elemente:

 • Tatăl trebuie să participe efectiv la îngrijirea copilului nou-născut, indiferent dacă este vorba despre un copil născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptat, singura condiție fiind participarea la îngrijirea acestuia.
 • Tatăl copilului poate beneficia de cest drept în situația în care este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat sau este polițist, militar, funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, în activitate.
 • Dreptul la concediu paternal este strâns legat de calitatea de salariat a tatălui, indiferent de modul de organizare și de finanțare al angajatorului.
 • Concediul paternal poate fi cumulat cu zilele de concediu, de permisie sau învoirea plătită,
 • Concediul paternal nu afectează zilele de concediu anual la care tatăl salariat are dreptul, conform contractului individual sau colectiv de muncă.
 • Cele cinci zile se acordă pentru fiecare copil
 • Indemnizația de care beneficiază tatăl este egală cu salariul corespunzător celor cinci zile și se calculează salariului brut care va include sporurile și adaosurile la salariul de bază.
 • Indemnizația pentru tații polițiști, militari sau funcționari publici cu statut special se va calcula în conformitate cu dispozițiile privind salarizarea pentru categoria de personal din care fac parte.
 • Tatăl care obține atestatul de absolvire a cursului de puericultură poate beneficia, o singură dată, de majorarea concediului cu 10 zile. Astfel, o singură dată, tații pot beneficia de concediu paternal de 15 zile.
 • Cursul de puericultură va fi ținut de medicul de familie, fie în perioada de sarcină a mamei, fie după nașterea copilului. Atestatul eliberat de medicul de familie va cuprinde, pe lângă constatare însușirii noțiunilor teoretice și practice privind îngrijirea copilului, date de identificare ale tatălui, locul de muncă, data eliberării, parafa și semnătura medicului.
 • Pentru tații care au studii de specialitate (medici/asistenți) nu este necesară absolvirea cursului de puericultură, însă este obligatorie obținerea atestatului care va fi eliberat tot de medicul de familie.
 • Concediul paternal poate fi solicitat angajatorului, în scris, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului.
 • Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru acordarea concediului paternal de cinci sau 15 zile, după caz.
 • Indemnizația acordată pe perioada concediului paternal se plătește din fondul de salarii și se include în veniturile impozabile.
 • Contractul de muncă se suspendă pe perioada concediul paternal.
 • De asemenea, tatăl copilului nou-născut beneficiază de concediul de lauzie neefectuat de mamă, în situația în care aceasta a decedat în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Recuperare drepturi salariale;
 • Contestare decizie concediere abuzivă;
 • Participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă;
 • Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button