Ai nevoie de avize de muncă?

Îți oferim consultanță și asistență juridică

Dacă ești cetățean al unui stat din afara UE sau SEE, pentru a te putea angaja legal în România, ai nevoie de un aviz de angajare. Poți lucra la un singur angajator, iar dacă dorești să îți schimbi angajatorul, vei avea nevoie de un nou aviz de angajare. Avizul de muncă se obține de la Inpectoratul General pentru Imigrări. Noi putem obține această autorizație de muncă în 30-45 zile lucrătoare.

Cum te putem ajuta:

Oferim consultanță

Îți vom explica toți pașii care trebuie făcuți și vom fi alături de tine pe toată perioada colaborării.

Verificăm documentele

Ne asigurăm că ai toate actele necesare și că acestea corespund cerințelor.

Depunem actele

Te scăpăm de stresul programărilor, ghișeelor și statului la coadă.

Urmărim procesarea documentelor

Verificăm statusul solicitării și te ținem la curent cu eventualele modificări.

Ridicăm documentele

Vom ridica documentele și te vom anunța când poți intra în posesia lor.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului de angajare în muncă pentru lucrător permanent la un angajator persoană juridică

 • Cerere motivată;
 • Dovada împuternicirii legale a angajatorului;
 • Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie şi în original;
 • Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului;
 • Certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul își are sediul social, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverința eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul, cu privire la forța de munca disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 zile anterioare depunerii cererii;
 • Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupante şi vacante;
 • Dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;
 • Oferta fermă de angajare;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;
 • Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;
 • Curriculum vitae si două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională (în această situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la pct.11);
 • Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul);
 • Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință tradus şi legalizat;
 • Cazierului judiciar al angajatorului;
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului.

Avocat Alina Szilaghi

Adresa: Calea Dorobanților 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, România
Tel.: +40364883552
E-mail: [email protected]

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button