You cannot copy content of this page

Dizolvarea/lichidarea unei firme

Dizolvarea și Lichidarea Unei Firme în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia dizolvării și lichidării unei firme în România.

Dizolvarea si lichidarea unei firme in Romania

Dizolvarea reprezinta o situatie de exceptie de la functionarea societatii comerciale, fiind o etapa din cadrul procesului de incetare a personalitatii juridice a acesteia.

Cauzele de dizolvare a societatii comerciale sunt reglementate de lege sau stabilite in actul constitutiv.

Potrivit art. 227 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, societatea se dizolva prin:

 1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 2. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 3. declararea nulitatii societatii;
 4. hotararea adunarii generale;
 5. hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 6. insolventa societatii;
 7. alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Exista trei modalitati de a dizolva o societate in Romania, asa cum le detaliem in continuare:

A. Dizolvarea de drept a unei firme

Legea nr. 31/1990 reglementeaza dizolvarea de drept a societatii comerciale, in cazul expirarii termenului stabilit pentru durata societatii comerciale.

Avand in vedere faptul ca asociatii au stabilit prin actul constitutiv durata societatii, iar termenul fixat a expirat, societatea se dizolva de plin drept, la data expirarii termenului.

Inregistrarea mentiunii privind dizolvarea de drept a unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu mai multi asociati, presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. etapa I – inregistrarea cererii de dizolvare a societatii comerciale; cererea va fi insotita de Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care se ia act de dizolvarea de drept a societatii comerciale ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide numirea lichidatorilor cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice si radiere societate dupa efectuarea lichidarii, precum si de o serie de alte documente;
 2. etapa a II – a – inregistrarea cererii de radiere societate comerciale impreuna cu o serie de documente, printre care si cele care releva situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/ actionari, raportul lichidatorilor; certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.

B. Dizolvarea voluntara a unei firme – prin vointa asociatilor

Societatea comerciala se poate dizolva inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa prin vointa asociatilor, manifestata in cadrul Adunarii generale.

Inregistrarea la Registrul Comertului a mentiunii privind dizolvarea voluntara a unei societati comerciale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. etapa I – inregistrarea cererii de dizolvare si lichidare, insotita de Hotararea asociatilor de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii luata cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci cand acestia sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii, precum si o serie de alte documente;
 2. etapa a II – a – inregistrarea cererii de radiere societate; cererea va fi insotita de situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri.

In cazul dizolvarii voluntare a societatii comerciale in cadrul careia toti asociatii convin asupra impartirii activului nu este necesara interventia unui lichidator. 
In schimb, lipsa acordului asociatilor cu privire la impartirea bunurilor presupune o etapa suplimentara si anume procedura de lichidare a societatii comerciale, si implicit interventia unui lichidator in cadrul procedurilor de incetare a functionarii societatii comerciale.

C. Dizolvarea unei firme pe cale judecatoreasca

Potrivit legii, oricare asociat poate cere tribunaului, pentru motive temeinice, dizolvarea societatii comerciale. Legea prezuma drept motive temeinice neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii.

Hotararea judecatoreasca privind dizolvarea societatii in Romania trebuie inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Lichidarea societatii comerciale, ca urmare a dizolvarii ei, se face, in principal, in interesul asociatilor. Dupa terminarea operatiunilor de repartizare a activului net intre asociati, procedura lichidarii societatii comerciale este incheiata.

Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button