Înființare micro-intreprindere

Înființare micro-intreprindere

Micro-întreprinderile au reprezentat o alternativă importantă pentru proprietarii de mici afaceri, regimul lor fiscal asigurând un beneficiu esențial pentru evoluția pozitivă a oricărei investiții de dimensiuni reduse.

Reprezentând un tip aparte de societate cu răspundere limitată, micro-intreprinderea avea un statut particular din punct de vedere fiscal, oferind opțiunea de achitare a unui impozit de 3% pe venit in locul celui de 16% pe profit. Sistemul acesta avantajează în mod special firmele cu venituri importante dar care aveau costuri reduse.

Alături de opțiunea de a alege între cele două tipuri de impozite, statutul micro-intreprinderii implică și o serie de condiții univoce.

Una din prevederile esențiale care defineau procesul de înființare a micro intreprinderii este legată de plafonul veniturilor realizate. Acesta nu trebuia sa depășească în lei echivalentul a 1.000.000 de euro. De asemenea, aceste venituri trebuiau să provină din alte surse decât cele din activități bancare, activități pe piața de capital, asigurări, jocuri de noroc, consultanță sau management.

Numărul de angajați era limitat între unu și noua; nu se permitea ca statul sau alte autorități locale să dețină capital social și nici o persoana juridică având în subordine peste 250 de angajați.

Anul 2017 aduce o serie de schimbări în procedurile de înființare a micro întreprinderilor, introducând noi prevederi legate de modalitatea de impozitare și nivelul plafonului veniturilor. Proiectul de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii Codului Fiscal  prevede ca noul plafon al veniturilor să nu depășească echivalentul în lei a 1.000.000 de euro. Odată cu această dispoziție este introdusă și obligativitatea de a achita impozitul pe venit cu condiția ca, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, entitățile în cauză să fi îndeplinit cumulativ condițiile menționate în statutul micro-intreprinderilor.

De asemenea, se renunță la condiția de a avea un număr de angajați cuprins între unu și nouă.

Toate societățile care au plătit impozit pe profit în anul 2017 și care au realizat în exercițiul financiar 2017 venituri mai mici de 1.000.000 EUR vor deveni, începând cu 1 Ianuarie 2018, plătitoare de impozit pe veniturile micro-intreprinderilor.

Trecerea de la impozit pe profit la micro-întreprindere implică depunerea declarației de mențiuni. Declarația pentru trecerea la micro-întreprindere se depune până la data de 31 martie 2018.

Schimbările de ordinul acesta pot fi uneori debusolante în ceea ce privește alegerea unei alternative profitabile în mediul de afaceri actual. Cunoașterea în amănunt a prevederilor de ultima ora dar și anticiparea aproximativa a posibilelor dificultăți legislative constituie una din condițiile esențiale care determina alegerea unui canal de investiție optim.

Înființare Microintreprindere în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia înființării unei microintreprinderi în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button