You cannot copy content of this page

Infiintare reprezentanta in Romania

Inființare reprezentață în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia inființării unei reprezentanțe în România.

Înființare reprezentantă

Reprezentanta – este o entitate juridico-economica care indeplineste functii de intermediere intre societatea care a constituit-o si partenerii externi ai acesteia.

Reprezentanta nu este subiect de drept distinct, neavand personalitate juridica si fiind dependenta economic fata de societatea care a constituit-o.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru infiintarea unei reprezentantae in Romania trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

  • cerere de inregistrare;
  • hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administratie/directoratului, in cazul in care este abilitat in acest sens;
  • dovezile privind sediile secundare;
  • daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;
  • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
  • imputernicire avocatiala.

Pentru ca o societate comerciala inregistrata in strainatate sa poata avea reprezentante in Romania, este necesara eliberarea unei autorizatii din partea Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania.

Pentru formularea cererii in vederea obtinerii acestei autorizatii sunt necesare urmatoarele:

  1. atestat, in original, din partea Camerei de Comert si Industrie – Registru de Comert (din tara unde isi are sediul firma), care confirma existenta legala, obiectul de activitate si capitalul social al firmei straine;
  2. certificat de bonitate, in original, eliberat de o banca comerciala prin care firma straina isi deruleaza operatiunile financiare;
  3. statut (sau memorandum de asociere), in copie, atestand forma de organizare si modul de functionare a firmei straine;
  4. imputernicire, in original, a sefului de reprezentanta eliberata de firma straina, autentificata de un jurist sau notar.

Se depune totodata şi un certificat eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti – Serviciul Reprezentante Straine si Ambasade (in provincie, de la Administratia Financiara Judeteana), prin care se confirma achitarea taxei de functionare.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button