Înființare reprezentanță în România

Înființare reprezentanță

Reprezentanța – este o entitate juridico-economică care îndeplinește funcții de intermediere între societatea care a constituit-o și partenerii externi ai acesteia.

Reprezentanța nu este subiect de drept distinct, neavând personalitate juridica și fiind dependentă economic față de societatea care a constituit-o.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înființarea unei reprezentanțe în România trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • cerere de înregistrare;
  • hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administrație/directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens;
  • dovezile privind sediile secundare;
  • dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință;
  • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
  • împuternicire avocațială.

Pentru ca o societate comerciala înregistrată în străinătate să poată avea reprezentanțe în România, este necesară eliberarea unei autorizații din partea Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România.

Pentru formularea cererii în vederea obținerii acestei autorizații sunt necesare următoarele:

  1. atestat, în original, din partea Camerei de Comerț și Industrie – Registru de Comerț (din țara unde își are sediul firma), care confirmă existența legală, obiectul de activitate și capitalul social al firmei străine;
  2. certificat de bonitate, în original, eliberat de o bancă comercială prin care firma străină își derulează operațiunile financiare;
  3. statut (sau memorandum de asociere), în copie, atestând forma de organizare și modul de funcționare a firmei străine;
  4. împuternicire, în original, a șefului de reprezentanță eliberată de firma străină, autentificată de un jurist sau notar.

Se depune totodată și un certificat eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București – Serviciul Reprezentante Străine și Ambasade (în provincie, de la Administrația Financiară Județeană), prin care se confirmă achitarea taxei de funcționare.

Inființare reprezentață în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia inființării unei reprezentanțe în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button