Înființare reprezentanță

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Reprezentanța – este o entitate juridico-economică care îndeplinește funcții de intermediere între societatea care a constituit-o și partenerii externi ai acesteia.

Reprezentanța nu este subiect de drept distinct, neavând personalitate juridica și fiind dependentă economic față de societatea care a constituit-o.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înființarea unei reprezentanțe în România trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • cerere de înregistrare;
  • hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administrație/directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens;
  • dovezile privind sediile secundare;
  • dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință;
  • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
  • împuternicire avocațială.

Pentru ca o societate comerciala înregistrată în străinătate să poată avea reprezentanțe în România, este necesară eliberarea unei autorizații din partea Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România.

Pentru formularea cererii în vederea obținerii acestei autorizații sunt necesare următoarele:

  1. atestat, în original, din partea Camerei de Comerț și Industrie – Registru de Comerț (din țara unde își are sediul firma), care confirmă existența legală, obiectul de activitate și capitalul social al firmei străine;
  2. certificat de bonitate, în original, eliberat de o bancă comercială prin care firma străină își derulează operațiunile financiare;
  3. statut (sau memorandum de asociere), în copie, atestând forma de organizare și modul de funcționare a firmei străine;
  4. împuternicire, în original, a șefului de reprezentanță eliberată de firma străină, autentificată de un jurist sau notar.

Se depune totodată și un certificat eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București – Serviciul Reprezentante Străine și Ambasade (în provincie, de la Administrația Financiară Județeană), prin care se confirmă achitarea taxei de funcționare.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button