Înființarea unei asociații de proprietari

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Înființarea asociațiilor de proprietari, precum și organizarea și funcționarea acestora sunt guvernate de Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Conform prevederilor din legea cadru menționată, asociația de proprietari reprezintă o formă de asociere nonprofit și autonomă a majorității proprietarilor dintr-un condominiu. Prin condominiu se înțelege proprietatea imobiliară care este formată din mai multe proprietăți individuale – apartamente ori spații cu altă destinație decât aceea de locuințe -, precum și proprietate comună indivizî.

Asociatiile de proprietari au personalitate juridica si se infiinteaza cu scopul de a administra si de a gestiona proprietatea comuna care presupune drepturi pentru toti proprietarii. Astfel, asociatia de proprietari constituie forma juridica prin care sunt reprezentate interesele proprietarilor unui condominiu.

Asociatia de proprietari se poate infiinta prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul total al proprietarilor apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta dintr-o anumita cladire.

In ceea ce priveste cladirile care au mai multe tronsoane sau scari este posibila infiintarea cate unei asociatii de proprietari pentru fiecare traonson sau scara.

Proprietarii isi vor da consimtamantul in privinta constituirii asociatiei de proprietari in cadrul unei adunari de constituire, iar acordul proprietarilor in ceea ce priveste constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal al adunarii generale de constituire.

In cadrul adunarii generale de constituire se va intocmi, de asemenea, statutul asociatiei de proprietari.

Cererea pentru dobandirea persoanlitatii juridice a asociatiei de proprietari, statutul, acordul de asociere precum si procesul verbal al adunarii generale de constituire se vor depune si se vor inregistra la organul financiar local din raza teritoriala a cladirii.

Documentele necesare pentru intocmirea dosarului privind constituirea unei asociatii de proprietari sunt:

  • acordul de asociere;

Acordul de asociere trebuie sa contina:

  • adresa si individualizarea proprietatii individuale;
  • numele si prenumele proprietarilor;
  • descrierea proprietatii;
  • enumerarea si descrierea partilor care se afla in proprietate comuna;
  • cota-parte indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar;
  • statutul asociatiei, actul constitutiv;
  • procesul-verbal al adunarii de constituire a asociatiei de proprietari;
  • cerere de inregistrare la administratia financiara teritoriala.

Asociatia de proprietari obtine personalitate juridica prin incheierea data de judecatorul delegat in acest sens, incheiere care este supusa numai apelului si se da fara citarea partilor.

Conform legii cadru mentionate anterior, inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a unui proprietar care nu a fost prezent la adunarea generala de constituire si care nu si-a dat consimtamantul in acest sens se face la cererea scrisa a proprietarilor care fac parte din asociatie. Proprietarul in cauza va solicita sa faca parte din asociatia de proprietari prin semnarea unui act aditional la acordul de asociere, fara a fi necesare alte formalități.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button