Înființare firmă de exploatare forestieră în România

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

De cele mai multe ori, forma juridică pe care o adoptă firmele de exploatare forestieră este aceea a unei societăți cu răspundere limitată (SRL).

Determinarea formei juridice a viitoarei dvs. societăți de exploatare forestieră reprezintă primul pas în acest proces. în etapa următoare, este necesar să stabiliți anumite aspecte determinante în funcție de necesitățile dvs., și anume: sediul social, numărul de asociați, cota fiecărui asociat, durata funcționarii societății, valoarea capitalului ori desemnarea unui administrator și determinarea modurilor de dizolvare și de lichidare a societății.

Prima și cea mai importantă măsură formală pe care trebuie să o adoptați pentru constituirea unei firme de exploatare forestieră este înregistrarea acestei firme în Registrul Comerțului. Această înregistrare presupune următoarele acțiuni prealabile:

  • verificarea disponibilității și/sau a rezervării denumirii – de regulă, este recomandat să alegeți trei variante de denumire în ordinea preferințelor dvs.

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” vă stă la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cereri, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

  • stabilirea obiectului de activitate a societății – este obligatoriu să stabiliți un obiect de activitate principal al societății pe care urmează să o înființați, analizând categoriile de activități cărora le sunt atribuite coduri CAEN.

în situația dumneavoastră, va trebui să alegeți codul sau codurile CAEN din grupa 02, intitulat Silvicultură și exploatare forestieră. Această grupă de coduri cuprinde următoarele clase:

021 Silvicultura și alte activități forestiere

022 Exploatarea forestiera

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

024 Activități de servicii anexe silviculturii

  • întocmirea actului constitutiv.

Codul Silvic, stabilește necesitatea obținerii unor anumite autorizații pentru derularea activității de exploatare forestieră și prelucrarea lemnului rotund.

Astfel, aceasta lege prevede faptul ca exploatarea masei lemnoase se realizează numai după obținerea autorizației de exploatare și predare a parchetului. De asemenea, exploatarea masei lemnoase se poate întreprinde numai de către operatorii economici care au fost atestați de către comisia de atestare. Această comisie funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier care este recunoscută la nivel national.

Autorizația de exploatare este eliberată de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

În egală măsură, activitățile de prelucrare a lemnului rotund în instalații sau utilaje care aparțin persoanelor juridice poate avea loc tot cu obținerea unei autorizații a persoanei juridice, precum și a instalațiilor și a utilajelor de către o comisie constituită în acest sens.

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră își desfășoară activitatea in cadrul Asociației Patronale a Forestierilor din Romania.

Pentru a putea obține certificatul de atestare, persoana juridică deține obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină anumite documente prevazute de către lege.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button