Înființare firmă SRL

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea forma de societate comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile societății, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege în valoare de 200 RON.

Societatea cu răspundere limitată se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociați pentru a desfășură o activitate comercială, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
 • aportul unui singur asociat, care este deținătorul tuturor parților sociale; asociatul unic poate fi o persoana fizică sau o persoana juridică.

Documentele necesare pentru înregistrarea societății cu răspundere limitată – SRL sunt:

 • copie carte de identitate/pașaport ale asociaților;
 • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.); în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, cabinetul nostru va pune la dispoziție sediul social;
 • acordul vecinilor doar în cazul în care desfășurați activitate la sediul social;
 • specimen de semnătură.

De redactarea tuturor documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societății la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, se va ocupa cabinetul nostru.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale cu răspundere limitată va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • copii carte de identitate/pașaport ale asociaților;
 • dovada verificării disponibilității și rezervării firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovezile privind sediul social/secundar;
 • acordul vecinilor;
 • cazierul fiscal al asociaților și administratorului;
 • declarațiile date pe propria răspundere de către asociați/administratori din care sa rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 • dovada achitării taxelor de înregistrare a societății comerciale;
 • împuternicire avocațială.

În baza împuternicirii avocațiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmâna certificatul de înregistrare al societății comerciale în câteva zile de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button