Înființare societate europeană

Înființare societate europeană

O societate europeană (cunoscută de asemenea și sub denumirea de Societas Europaea – SE) este un tip de societate cu răspundere limitată care funcționează în conformitate cu legislația Uniunii Europene, cu scopul de a ușura modul în care vă desfășurați afacerea în cazul în care doriți sa realizați acest lucru în mai multe țări ale UE.

Având în vedere faptul că o societate europeană este cea mai bună modalitate de a funcționa în mai mult de o țară a UE, orice astfel de societate trebuie să fie creată în conformitate cu legislația uneia dintre țările UE și să aibă o sucursală sau o filială în alte țări ale UE față de sediul social înregistrat și sediile centrale în UE pentru a fi guvernată de legile a cel puțin două țări diferite ale UE. Este obligatoriu ca sediul social și central să fie în aceeași țară, în timp ce unele state membre pot impune ca acestea să fie înregistrate la aceeași adresă. În plus, trebuie să existe un capital social subscris de minim 120.000 € care trebuie să fie divizat în acțiuni.

Înainte de a începe orice procedură, conducerea societății trebuie să ajungă la un acord cu angajații dumneavoastră în ceea ce privește modul în care vor fi implicați în supravegherea activității societății.

Există patru modalități de constituire a unei societăți europene.

Dacă aveți una sau mai multe societăți comerciale pe acțiuni, puteți opta pentru fuziune pentru a forma o societate europeană. Cu toate acestea, cel puțin două dintre societăți trebuie să fie din țări diferite ale UE.

Un alt mod de a forma o societate europeană, oferit exclusiv societăților comerciale cu răspundere limitată, este transformarea unei societăți comerciale pe acțiuni într-o societate europeană. Cerința care trebuie să fie îndeplinită este aceea ca societatea comercială să fi avut o filială în altă țară a UE pentru cel puțin doi ani.

O altă modalitate este reprezentată de constituirea unei societăți de tip holding de către societățile comerciale pe acțiuni și societățile comerciale cu răspundere limitată, în cazul în care cel puțin două dintre societățile participante dețin sedii în țări diferite ale UE sau au avut o filială sau o sucursală în altă țară a UE pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

Alte entități juridice pot forma o filială a unei societăți europene. Cerințele pentru o astfel de formare sunt aceleași ca și pentru formarea unei societăți europene de tip holding.

Mai mult decât atât, o societate europeană poate decide înființarea uneia sau mai multor filiale care sunt, de asemenea, societăți europene.

Înregistrarea unei societăți europene și transferul sediului social al societății trebuie să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Puteți alege una dintre următoarele structuri în care compania dumneavoastră poate funcționa: sistem monist – conducerea societății constă într-un organ administrativ care trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni și care deține un președinte numit dintre membrii săi sau sistemul dualist – conducerea societății este reprezentată de un organ de conducere și un organ de control; cu toate acestea, o persoană nu poate fi membru al ambelor organe, iar organul de conducere trebuie să raporteze organului de supraveghere cel puțin o dată la trei luni și să transmită informațiile importante.

Înființarea unei societăți europene are următoarele avantaje:

Lichidarea, procedura de insolvență și procedura falimentului sunt reglementate de legea țării în care societatea europeană este înregistrată, astfel încât să puteți alege orice țară care corespunde așteptărilor dumneavoastră procedurale sau financiare. Astfel, este un mod mai puțin costisitor și ușor de a gestiona afacerea în mai multe țări din UE.

De asemenea, puteți transfera sediul social în oricare țară din UE, fără a fi necesară dizolvarea societății și crearea unei societăți noi, prin întocmirea unei propuneri de transfer și publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În baza împuternicirii avocațiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmâna certificatul de înregistrare al societății comerciale în cel mai scurt timp posibil de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

Inființare Societate Europeană în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia inființării unei societăți europene în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button