Înființare societate europeană

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

O societate europeană (cunoscută de asemenea și sub denumirea de Societas Europaea – SE) este un tip de societate cu răspundere limitată care funcționează în conformitate cu legislația Uniunii Europene, cu scopul de a ușura modul în care vă desfășurați afacerea în cazul în care doriți sa realizați acest lucru în mai multe țări ale UE.

Având în vedere faptul că o societate europeană este cea mai bună modalitate de a funcționa în mai mult de o țară a UE, orice astfel de societate trebuie să fie creată în conformitate cu legislația uneia dintre țările UE și să aibă o sucursală sau o filială în alte țări ale UE față de sediul social înregistrat și sediile centrale în UE pentru a fi guvernată de legile a cel puțin două țări diferite ale UE. Este obligatoriu ca sediul social și central să fie în aceeași țară, în timp ce unele state membre pot impune ca acestea să fie înregistrate la aceeași adresă. În plus, trebuie să existe un capital social subscris de minim 120.000 € care trebuie să fie divizat în acțiuni.

Înainte de a începe orice procedură, conducerea societății trebuie să ajungă la un acord cu angajații dumneavoastră în ceea ce privește modul în care vor fi implicați în supravegherea activității societății.

Există patru modalități de constituire a unei societăți europene.

Dacă aveți una sau mai multe societăți comerciale pe acțiuni, puteți opta pentru fuziune pentru a forma o societate europeană. Cu toate acestea, cel puțin două dintre societăți trebuie să fie din țări diferite ale UE.

Un alt mod de a forma o societate europeană, oferit exclusiv societăților comerciale cu răspundere limitată, este transformarea unei societăți comerciale pe acțiuni într-o societate europeană. Cerința care trebuie să fie îndeplinită este aceea ca societatea comercială să fi avut o filială în altă țară a UE pentru cel puțin doi ani.

O altă modalitate este reprezentată de constituirea unei societăți de tip holding de către societățile comerciale pe acțiuni și societățile comerciale cu răspundere limitată, în cazul în care cel puțin două dintre societățile participante dețin sedii în țări diferite ale UE sau au avut o filială sau o sucursală în altă țară a UE pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

Alte entități juridice pot forma o filială a unei societăți europene. Cerințele pentru o astfel de formare sunt aceleași ca și pentru formarea unei societăți europene de tip holding.

Mai mult decât atât, o societate europeană poate decide înființarea uneia sau mai multor filiale care sunt, de asemenea, societăți europene.

Înregistrarea unei societăți europene și transferul sediului social al societății trebuie să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Puteți alege una dintre următoarele structuri în care compania dumneavoastră poate funcționa: sistem monist – conducerea societății constă într-un organ administrativ care trebuie să se întrunească cel puțin o dată la trei luni și care deține un președinte numit dintre membrii săi sau sistemul dualist – conducerea societății este reprezentată de un organ de conducere și un organ de control; cu toate acestea, o persoană nu poate fi membru al ambelor organe, iar organul de conducere trebuie să raporteze organului de supraveghere cel puțin o dată la trei luni și să transmită informațiile importante.

Înființarea unei societăți europene are următoarele avantaje:

Lichidarea, procedura de insolvență și procedura falimentului sunt reglementate de legea țării în care societatea europeană este înregistrată, astfel încât să puteți alege orice țară care corespunde așteptărilor dumneavoastră procedurale sau financiare. Astfel, este un mod mai puțin costisitor și ușor de a gestiona afacerea în mai multe țări din UE.

De asemenea, puteți transfera sediul social în oricare țară din UE, fără a fi necesară dizolvarea societății și crearea unei societăți noi, prin întocmirea unei propuneri de transfer și publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În baza împuternicirii avocațiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, vă vom reprezenta în fața judecătorului delegat și vă vom înmâna certificatul de înregistrare al societății comerciale în cel mai scurt timp posibil de la data depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button