Înființare agenție imobiliară în România

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Agenția imobiliară este o firmă, de regulă înființată ca societate cu răspundere limitată, ce are ce obiect de activitate vânzarea sau închirierea bunurilor imobile pe baza consultanței în acest domeniu. Agenția imobiliară studiază atât cererea, cât și oferta, le identifică și le pune în legătură în schimbul unui comision.

Există, ca în orice proces, anumite operațiuni prealabile pe care trebuie să le întreprindeți în scopul de a putea înființa o astfel de agenție, după cum urmează:

 • trebuie să depuneți o cerere de verificare a disponibilității și/sau de rezervare a denumirii, fiind recomandat să alegeți trei variante de denumire, în ordinea preferințelor;

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” vă stă la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cereri, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

 • stabilirea obiectului de activitate a societății – este obligatoriu să stabiliți un obiect de activitate principal al societății pe care urmează să o înființați, analizând categoriile de activități cărora le sunt atribuite coduri CAEN.

De regulă, codurile CAEN utilizate de către agențiile imobiliare sunt 682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și 683 – Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

În acest sens, vă stăm la dispoziție cu orice informații în ceea ce privește acest pas al înființării societății dvs.

 • întocmirea actului constitutiv, în funcție de tipul de societate pe care îl doriți;

În etapa următoare, Cabinetul de avocat Alina Szilaghi se va ocupa de redactarea documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului în scopul înregistrării societății dvs. în Registrul Comerțului.Acest dosar va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înregistrare în Registrul Comerțului, în original;
 • anexa de înregistrare fiscală disponibilă pe site-ul ONRC;
 • dovada de verificare și de rezervare a denumirii firmei;
 • copie a actelor de identitate/pașapoartelor asociaților;
 • dovada dreptului de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, precum și un certificat emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în a cărei circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, care face dovada faptului că pentru acest imobil nu a mai fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință asupra acestuia, cu titlu oneros sau gratuit, sau existența altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil;

În cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, cabinetul nostru vă pune la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social al societății dumneavoastră, în baza contractului de asistență juridică încheiat împreună cu societatea noastră, pentru o durată de 1 an.

 • actul constitutiv;
 • acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor;
 • dovada depunerii capitalului;
 • cazierul fiscal al asociaților/acționarilor și al administratorului;
 • declarație pe proprie răspundere semnată de fondatori/administrator din care să rezulte că îndeplinesc cerințele legale deținerii acestor calități;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 • dovezile privind plata taxelor sau a tarifelor legale;

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button