Înființare sucursală în România

Înființare sucursală

Sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică al societății comerciale, depinzând de o anumită autonomie, în limitele stabilite de societate.

Sucursala nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității sucursalei se încheie de reprezentanții desemnați de societatea comercială.

Acte necesare înregistrării unei sucursale în România

Documentele pe care trebuie să ni le puneți la dispoziție pentru înregistrare sucursală a unei societăți comerciale cu sediul in România sunt:

 • carte de identitate/Pașaport al asociaților – copie;
 • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.) – copie;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor
 • specimen de semnătura.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea unei  sucursale va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CA/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează și persoana împuternicită să reprezinte sucursala;
 • dovada privind sediul sucursalei;
 • declarațiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități;
 • specimenele de semnătura ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala;
 • dovezile privind plata taxelor legale;
 • împuternicire avocațială.

Inființare sucursală în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia inființării unei sucursale în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button