Înființare sucursală

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică al societății comerciale, depinzând de o anumită autonomie, în limitele stabilite de societate.

Sucursala nu poate participa în nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității sucursalei se încheie de reprezentanții desemnați de societatea comercială.

Acte necesare înregistrării unei sucursale în România

Documentele pe care trebuie să ni le puneți la dispoziție pentru înregistrare sucursală a unei societăți comerciale cu sediul in România sunt:

 • carte de identitate/Pașaport al asociaților – copie;
 • dovada sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.) – copie;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor
 • specimen de semnătura.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea unei  sucursale va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • hotărârea adunării generale a asociaților/ acționarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CA/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemnează și persoana împuternicită să reprezinte sucursala;
 • dovada privind sediul sucursalei;
 • declarațiile date pe proprie răspundere de către persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestei calități;
 • specimenele de semnătura ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala;
 • dovezile privind plata taxelor legale;
 • împuternicire avocațială.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button