You cannot copy content of this page

Infiintare sucursala in Romania

Inființare sucursală în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia inființării unei sucursale în România.

Înființare sucursală

Sucursala este un dezmembramant fara personalitate juridica al societatii comerciale, depinzand de o anumita autonomie, in limitele stabilite de societate.

Sucursala nu poate participa in nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pe care le reclama desfasurarea activitatii sucursalei se incheie de reprezentantii desemnati de societatea comerciala.

Acte necesare inregistrarii unei sucursale in Romania

Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrare sucursala a unei societati comerciale cu sediul in Romania sunt:

 • carte de identitate/Pasaport al asociatilor – copie;
 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.) – copie;
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor
 • specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea unei  sucursale va cuprinde urmatoarele documente:

 • cerere de inregistrare;
 • hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala;
 • dovada privind sediul sucursalei;
 • declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;
 • specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala;
 • dovezile privind plata taxelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button