Partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei

Share:

Partajul reprezintă modalitatea prin care, soții, după desfacerea căsătoriei sau în timpul acesteia, pot împărți bunurile dobândite în timpul căsătoriei.

In măsura în care soții nu au încheiat o convenție cu privire la regimul matrimonial, bunurile dobândite în timpul conviețuirii, de oricare dintre soți, sunt bunuri comune în devălmășie ale soților.

Prin partaj, bunurile comune dobândite de soți pe parcursul căsniciei se împart între aceștia.

Această procedură de împărțire a bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei se face de către partenerii care au hotârât să divorțeze sau doresc să își împartă bunurile.

Codul civil nu stabileste nici un termen pentru a opta pentru acestă procedură a partajării bunurilor comune, Astfel, dacă nu există un consens între părți se poate solicita Instanței de judecată partajare bunurilor, nefiind condiționat de nici un termen.

Totusi, codul civil stabilește anumite reguli și anume că, nu poate fi dispusă acestă împărțire a bunurilor dacă partajul a fost suspendat prin lege, prin act juridic ori prin hotărâre judecătorească.

Partajarea bunurilor comune se face doar între soți, astfel, rudele, copiii sau alte persoane terțe nu pot fi implicate în procesul de partaj. Prin însăși definiția partajului, aflăm care lucruri pot fi supuse partajării. Toate bunurile care s-au acumulat în mod comun de către soți în timpul căsniciei vor fi redistribuite după partaj. Cota-parte a fiecăruia este de 50%.

Tipuri de partaj

Bunurile pot fi împărțite prin două modalități:

 • partaj voluntar sau partajul amiabil;
 • partajul judiciar.

Partajul voluntar sau partajul amiabil.

Dacă soții ajung la o cale amiabilă de înțelegere asupra modului în care vor fi împărțite bunurile, atunci partajul se va realiza la notar.
Această procedură se poate face atât în timpul căsătoriei dar și după desfacerea acesteia.

Partajul judiciar sau partajul pe cale judecătorească

Dacă foștii soți au interese personale privind modul de dobândire a buburilor comune, partajul se face prin chemarea în judecată a fostului soț pentru partajarea bunurilor comune.
Această procedură se poate face doar după desfacerea căsătoriei.
Inclusiv în cadrul procesului se poate ajunge la o tranzacție privind modul de împărțire a bunurilor.

Asa cum se mentioneaza in insasi definitia partajului, bunurile care se vor supune partajarii sunt bunurile comune obtinute de soti in timpul casatoriei.

Bunurile comune

Bunurile comune sunt toate acele bunuri care au fost dobândite de soti în timpul căsătoriei, respectiv, terenurile, casele, apartamentele, autoturismele, mobila, aparatura electrică etc.
Astfel, se consideră a fi comune, bunurile care, au fost dobândite din ziua încheierii căsătoriei până în ziua încheierii acesteia prin desfacerea căsătoriei.

Bunurile proprii

Spre deosebire de bunurile comune, bunurile proprii sunt exclusive ale unuia din soți iar în această categorie intră bunurile dobândite anterior căsătoriei, bunurile mobile sau imobile provenite din moștenire legală sau donație,bunurile destinate exercitării profesiei ale unuia dintre soți, bunurile dobândite ca premiu sau recompensă, manuscrisele literare, tezele științifice, schițe, proiecte de invenții, drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor saleetc.

Procedura de partajare a bunurile comune

Există o prezumție în materia partajului, respectiv că soții au contribuit în mod egal la dobândirea bunurilor comune însă regula este ca împărțirea bunurilor să aibă loc proporțional cu contribuția fiecăruia dintre cei doi soți.

În situația în care, bunurile nu pot fi partajate în mod egal (exp. apartament/mașină) soțul care primește bunul respectiv sau o cotă mai mare din bunuri să îl despăgubească pe celălalt prin suma de bani numită sultă și prin prisma cotei de contribuție a fiecăruia.

La formarea și atribuirea loturilor, instanța de judecată va ține seama, după caz, de acordul părților prin tranzacție, cota-parte care se cuvine fiecăruia din masa bunurilor, natura bunurilor, domiciliul și ocupația părților, dacă are copii în întreținere sau are o altă locuință etc.

Mai există și varianta vânzării bunurilor comune și distribuirea sumelor de bani corespunzătoare cotelor.

In Art. 676 Cod civil, legiuitorul stabileşte regulile aplicabile procedurii de împărţire a bunurilor prin partaj:

 • în natură, proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar;
 • dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele două moduri:
  1. bunul va putea fi atribuit în întregul său, în schimbul unei sume de bani, numită sultă, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora
  2. bunul va putea fi vândut în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere între aceştia, la licitaţie publică, în condiţiile legii, vânzare urmată de distribuirea preţului către coproprietari proporţional cu cota-parte din drept ce aparţine fiecăruia dintre ei.

In procesul de partaj se împart atât activele dar și pasivele, respectiv datoriilor soților contractate în timpul căsătoriei (exp. Contract de credit etc.).
Datoriile personale ale unui soţ urmează a fi achitate din bunurilor ce sunt personale sau din cota care i se cuvine acestuia după partaj.
Datoriile comune ale soţilor se achită din contul bunurilor comune.

Art. 680 alin. (1) Cod civil stabilește că, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite ca urmare a partajului numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dacă acesta s-a făcut în mod voluntar, dar nu mai devreme de data încheierii actului, sau, dacă partajul s-a realizat pe cale judiciară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti pronunţate în cauză.

Avocat Alina Szilaghi vă stă la dispoziție și vă răspunde la orice întrebări ați putea avea:

 • Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord;
 • Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autoritate părintească, locuința minorului, etc;
 • Redactare întâmpinare /reconvențională la acțiunea de divorț;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button