Excluderea asociațiilor se face doar în baza Legii 31/1990

Share:

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis că asociații dintr-un SRL pot fi excluși din societate doar în baza Legii nr. 31/1990, nu și în baza prevederilor Codului civil.

Decizia ICCJ nr. 28/2021, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, vine în urma unei sesizări formulate de Curtea de Apel Oradea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Astfel, instanța judecătorească nu poate hotărî, pentru motive temeinice, la cererea unui asociat, excluderea din societate a oricăruia dintre asociați, așa cum este prevăzut la art. 1.928 din Codul civil.

ICCJ a decis că “[i]potezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se completează cu prevederile art. 1.928 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil”.

Această concluzie se bazează pe faptul că, deși prevederile Legii societăților “se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă”, după cum este menționat în cuprinsul legii, acestea din urmă sunt valabile și se aplică doar în măsura în care legea nu reglementează anumite aspecte. Or, în acest caz, Legea societăților reglementează concret aspectele dezbătute. Prin urmare, este singurul act normativ care se aplică în aceste situații.

Așadar, ipotezele privind excluderea și retragerea asociaților dintr-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată rămân cele prevăzute de Legea societăților și anume:

  • cazul în care asociatul, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
  • cazul asociatului cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
  • cazul asociatului cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor legale privind întrebuințarea capitalului sau bunurilor societății ori celor privind imposibilitatea de a lua parte, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, fără consimțământul celorlalți asociați; precum și
  • cazul asociatului administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

De asemenea, potrivit Legii societăților, aceste dispoziții se aplică și comanditaților în societatea în comandită pe acțiuni. Prin urmare, decizia ICCJ este aplicabilă atât SRL-urilor, cât și societăților în nume colectiv și celor în comandită simplă și pe acțiuni.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la ONRC;
  • Înființare societăți comerciale;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
17-19 Calea Dorobanților
Ap. 9, Cluj Napoca, CJ

Call Now Button