Darea în plată pentru mai multe credite

Share:

Pe data de 5 aprilie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), prin Decizia nr. 20 publicată în Monitorul Oficial nr. 320, s-a pronunțat privind dezlegarea unei chestiuni de drept civil în legătură cu darea în plată.

„Este adevărat că legea nu restrânge posibilitatea stingerii obligațiilor de plată izvorând din două contracte de credit, încheiate cu același creditor, însă din dispozițiile art. 3, precum și din economia întregii legi rezultă cerința existenței unei garanții imobiliare pentru fiecare dintre aceste credite (…)

În principiu, când un imobil este afectat garanției pentru două sau mai multe credite acordate de același creditor către același debitor, se apreciază că darea în plată va putea fi realizată cu privire la ambele credite. În această situație însă trebuie să se verifice dacă sunt îndeplinite condițiile impreviziunii în raport cu ambele credite”.

Astfel, în cazul în care există mai multe contracte de credit între același debitor și același creditor, darea în plată poate fi folosită pentru a stinge datoriile pe toate acele contracte numai dacă pentru fiecare în parte e îndeplinită condiția garantării cu un imobil – care, desigur, poate fi și același.

Prin darea în plată, datornicul îi oferă creditorului (bancă, instituție financiară nebancară – IFN) un imobil ipotecat cu care a garantat un credit. Potrivit Legii nr. 77/2016 (Legea dării în plată), pentru ca darea în plată să fie acceptată de creditor, trebuie îndeplinite mai multe condiții. De exemplu, creditul să nu fie mai mare de 250.000 de euro (pentru celelalte condiții, inclusiv impreviziunea, citiți articolul următor).

Creditul trebuie să fi fost contractat cu scopul de a cumpăra, construi, amenaja, etc. o locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat (creditele de nevoi personale, de exemplu), creditul să fi fost garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință.

În situația în care un debitor are două sau mai multe credite la aceeași instituție bancară sau IFN, se pune întrebarea dacă se poate da în plată un imobil cu care s-a garantat creditul pentru a scăpa de datoriile din toate acele contracte.

Conform deciziei ICCJ, răsunsul este DA. Prin darea în plată se pot stinge toate creditele acordate de același creditor aceluiași debitor atâta timp cât imobilul acela este garanție pentru fiecare dintre acele contracte. Practic, darea în plată, cu toate condițiile sale, trebuie analizată în fiecare caz, pe fiecare contract. Or, dacă debitorul a garantat cu un imobil doar pe unul dintre contracte, atunci nu ar putea să stingă prin dare în plată și datoriile din celelalte contracte cu același creditor.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button