Domiciliul alternativ al minorului

Share:

Cum obținem domiciliul alternativ pentru minor?

Când soții se decid să rupă relația de familie apar o serie largă de întrebări. Niciodată un divorț nu este un eveniment simplu dar și mai complicat este atunci când soții înteleg să complice ei singuri lucrurile și este necesară intervenția instanței de judecată.

Minorul, întodeauna va avea de fapt de suferit mai mult decât părinții, el transformându-se într-o veritabilă monedă de schimb și de ce nu de șantaj emoțional.

Oare câți știu de fapt că există o metodă de a concilia părțile în așa fel încât interesul general al copilului să fie respectat? Soluția prin care doar o singură parte are dreptul la custodie, iar cealaltă, are dreptul la vizită este învechită și provoacă suferințe părții ce este desparțită de propriul său copil și de asemenea procedura “clasică” este și extrem de nocivă pentru minor, atât emoțional dar și fizic, de unde și sintagma o minte sănătoasă un corp sănătos.

De curând, după ce am cercetat alte legislații cu mult mai dezvoltate față de legislația română dar și observând practica instanțelor de judecată și problemele de drept ce se ridică, am început să formulăm acțiunile de chemare în judecată, solicitând atunci când este cazul, custodia alternativă, un concept nou, inedit și benefic atât pentru părți dar în mod principal pentru minor.

Citiți și:

Ce înseamnă custodia alternativă a minorului?

Regula generală a codului civil, după pronunțarea divorțului, este că minorul ajunge fie la mama fie la tată însă niciodată la amândoi în mod alternativ, iar părintele despărțit de copil, are dreptul să îl viziteze pe acesta fie în prezența celuilalt părinte fie în mod independent  pe o perioadă scurtă de timp și în vacanțe, atunci când minorul este liber de la învățământul obligatoriu.

Ca exemplu – În atare situație, judecătorul ar fi pronunțat o hotărâre prin care ar fi dispus prin hotărâre următoarele – copilul minor să fie încredințat mamei iar tatăl să-l poată vizita la sfârșitul fiecărei săptămâni pentru 5 ore sâmbăta și duminica și să-l poată lua în vacanță de 2 ori pe an de Crăciun și Paște. În acest exemplu se observă clar că ar fi afectat de fapt creșterea normală a minorului .

Astfel prin solicitarea către instanța de judecată o chestiune de noutate absolută în dreptul românesc, respectiv încredințarea alternativă.

În Art. 396 Codul civil ne vobrbeste despre obligatiile parintilor divortati, dupa cum urmeaza:

Raporturile dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori

(1) Instanţa de tutelă hotărăşte, odată cu pronunţarea divorţului, asupra raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, ţinând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinţilor, pe care îi ascultă.

(2) Dispoziţiile art. 264 sunt aplicabile.

De aici rezultă faptul că instanțele de judecată, trebuie să-și schimbe practica și să aplice nu doar în text dar și în spirit, legea și anume să țină seama de interesul superior al copiilor.

Același lucru reiese și din Art. 397 și anume că:

După divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi, afară de cazul în care instanţa decide altfel.

Art. 400 cod civil stipulează următoarele:

2) Dacă până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi, instanţa îi stabileşte locuinţa la unul dintre ei, ţinând seama de interesul său superior.

De aici desprindem ideea că într-o hotărâre judecătorească nu se poate stabili în mod definitiv, ca locuința minorului să fie la ambii părinți ci doar la unul dintre ei, însă atâta vreme cât legea nu prevede înseamnă că nu interzice ceea ce ar însemna că instanța de tutelă ar putea să fixeze ca minorul, ce a conviețuit cu ambii părinți, să își păstreze pe cât posibil același statut și să stea o perioadă cu mama (ex. 2 săptămâni/o lună), iar mai apoi cu tatăl, desigur ținând seama de aceste aspecte se va urmări întodeauna interesul copilului.

În concluzie, este important să faceți aceste precizări în cererile de chemare în judecată tocmai pentru a putea obține un program, în interesul minorului dar și pentru ca acesta să se poată dezvolta în condiții normale, alături de părinții săi, chiar dacă acest lucru presupune alternanța.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button