Modificarea unilaterala a dobanzii si comisioanelor de catre banca e abuziva

Share:

Modificarea unilaterală a dobânzilor și comisioanelor de către bancă este o practică abuzivă, Curtea de Apel București a constatat recent nulitatea unor clauze abuzive de acest fel din contractele de credit de nevoie personale în franci elvețieni ale unor clienți ai Bancpost. Sentința definitivă a Curții este o veste bună nu doar pentru împrumutații din cele trei contracte de credit analizate, ci și pentru toți ceilalți clienți ai Bancpost în situații similare: pot să ceară înapoi banii pe care i-au plătit în plus. Totodată, așa cum subliniază conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), orice client al oricărei bănci care crede că o are o astfel de clauză abuzivă în contract ar trebui să o aducă în atenția ANPC.

Pe 3 octombrie, Curtea de Apel București a pronunțat o sentință definitivă în dosarul nr. 20993/3/2015 și a constatat că sunt abuzive și, prin urmare, nule clauzele din contractele de credit de nevoi personale în franci elvețieni unde Bancpost și-a prevăzut posibilitatea de a modifica unilateral dobânzi și comisioane bancare.

Clauza analizată de Curtea de Apel a fost următoarea: „4.5. Pe parcursul derulării contractului, cu excepția perioadei menționate la pct. 4.1 (Pentru perioada cuprinsă între data primei trageri din contul de credit și 12 luni, rata dobânzii este fixă. După această perioadă, dobânda este variabilă), banca își rezervă dreptul de a modifica dobânzile și comisioanele bancare. Modificarea dobânzii va fi operată în luna de referință la data scadenței prevăzută în contractul de credit. Înștiințarea împrumutatului privind modificarea dobânzilor și comisioanelor bancare se face de către banca prin afișare la sediul unității sau prin notificare scrisă. În cazul modificării dobânzilor se modifică și graficul de rambursare. Împrumutatul poate accepta sau refuza modificarea. Neprecizarea punctului de vedere până la următoarea scadență a creditului de la data modificării dobânzii, comisioanelor și taxelor bancare se consideră acceptare tacită. În situația neacceptării de către împrumutat a modificării dobânzii și comisioanelor bancare are dreptul să denunțe unilateral contractul rambursând în avans, creditul, comisioanele și dobânzile aferente„, potrivit comunicatului transmis de ANPC.

Așa cum se poate observa din cuprinsul clauzei contestate, chiar și dacă împrumutatul nu ar fi fost de acord cu modificarea dobânzii și/sau comisioanelor bancare, opoziția sa ar fi dus la forțarea acestuia la rambursare anticipată. Împrumutatului nu-i rămâne, practic, decât să accepte forțat modificarea făcută de bancă, neexistând posibilitatea nici măcar pentru un compromis între cele două interese din contractul de credit.

Clauza analizată în trei contracte de credit aduse în atenția ANPC este abuzivă, a concluzionat Curtea de Apel București, dar sentința definitivă nu ar trebui să-i privească doar pe împrumutații de pe fundalul acestui proces.

Două lucruri foarte importante decurg din această sentință și care vizează și alți împrumutați:

  • în primul rând, în urma acesteia, clienții acestei bănci care sunt în situații similare pot să se folosească de sentință pentru a cere în instanță, în cazul contractelor lor unde se regăsește o clauză la fel ca mai sus, diferența de bani pe care au plătit-o în plus; este îndemnul direct al celor de la ANPC, în comunicatul menționat: „Ca urmare a sentinței mai sus menționate, consumatorii care dețin contracte de credit pentru acordarea unei facilități de credit pentru nevoi personale, în moneda CHF (franci elvețieni), pot să solicite, prin acțiuni separate, restituirea sumelor calculate în plus, ca urmare a constatării nulității clauzei specificate în sentință„;
  • în al doilea rând, a punctat președintele ANPC într-un interviu acordat zilele trecute Agerpres, clienții altor bănci care au în contracte astfel de clauze se pot adresa ANPC pentru ca ei să constate eventualul caracter abuziv al acestora: „Dacă faceţi o reclamaţie la ANPC şi ANPC constată că există o clauză abuzivă în acel contract, bineînţeles că noi sancţionăm şi dânşii contestă, iar lucrurile merg pe cale normală, adică instanţa decide cine are dreptate„.

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button