Indemnizația de creștere copil poate fi urmărită silit

Share:

Prin decizia Curții Constituționale a României (CCR) s-a stabilit că e neconstituțional ca indemnizația primită de părinții în concediu de creștere a copilului să poată fi executată silit doar pentru un tip de datorii. Astfel, ca și în cazul veniturilor salariale, indemnizația poate fi executată silit și pentru datorii față de terți, restanțe la stat ș.a.m.d.

Prin Decizia nr. 232/2021, care a apărut joi în Monitorul Oficial, Curtea a considerat că indemnizația de CCC ar trebui să poată fi supusă executării silite și în alte situații decât cea care e prevăzută în legislație. S-au stabilit două aspecte extrem de importante: (1) că poate fi urmărită silit indemnizația de creștere a copilului primită de un părinte, dispoziția legală care interzice aceasta fiind neconstituțională; (2) că întreținerea unui copil se prestează în natură, și numai în caz de refuz al executării ei de către părinte se va fixa plata unei pensii bănești.

În speță, mama l-a dat în judecată pe tată pentru îsi îndeplini obligația de întreținere pentru copilul rămas la ea, cu un procent din veniturile realizate de el. Tatăl a dovedit că se află în concediu de creștere a unui alt copil, astfel că singurul venit pe care îl are este indemnizația de concediu obținută conform OUG nr. 111/2010. A invocat faptul că nu poate fi obligat la plata unei părți din acest venit.

Curtea ne trimite însă la regulile ce țin de executarea silită din civil și, mai exact, la limitele urmăririi veniturilor bănești. Poate ce mai importantă limită e că, indiferent de câte executări silite s-ar face, persoana vizată nu poate să rămână cu mai puțin de jumătate din venitul lunar net.

„(1) Salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiași sume, urmărirea nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanțelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel”, scrie în articolul 729 din Codul de procedură civilă.

Cu privire la întreținerea copilului de către părinte, CCR a stabilit că:

 • întreținerea înseamnă asigurarea celor necesare traiului, asigurării educației, învățăturii și pregătirii profesionale;
 • este un drept al copilului față de amândoi părinții;
 • este o obligația a părinților indiferent că sunt căsătoriți, necăsătoriți, despărțiți, divorțați, decăzuți din drepturile părintești;
 • un părinte nu poate renunța la această obligație și nu o poate ceda unei alte persoane;
 • instanța dispune executarea obligației de întreținere prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani, ori de câte ori obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie în natură.

Cu privire la indemnizația de concediu pentru creșterea copilului, CCR a stabilit că:

 • acest drept nu este unul constituțional, ci stabilit la nivel legal;
 • nu este al copilului, ci al părintelui, suplinindu-se veniturile pe care nu le mai are;
 • venitul astfel obținut poate fi urmărit silit pentru alte datorii ale beneficiarului, inclusiv pentru plata pensiei de întreținere datorată unui alt copil.

În concluzie, de la publicarea deciziei în Monitorul Oficial, toate indemnizațiile de acest fel vor putea fi executate silit și pentru alte tipuri de datorii ale părinților-beneficiari.

Avocat Alina Szilaghi

 

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord;
 • Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autoritate părintească, locuința minorului, etc;
 • Redactare întâmpinare /reconvențională la acțiunea de divorț;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button