Preavizul de demisie. Drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor

Share:

În Codul Muncii se stabilește că preavizul de demisie reprezintă dreptul angajatorului de a beneficia de o perioadă în care să poată înlocui salariatul care a demisionat. Dacă în relațiile de muncă, salariatul nu poate renunța la drepturile sale, angajatorul, pe de altă parte, poate renunța la drepturile sale, printre care se situează și durata preavizului la demisie.

Când un salariat își depune demisia, angajatorul nu trebuie să fie de acord cu asta, ci are obligația să înregistreze această demisie, atâta timp cât perioada de preaviz prevăzută în contractul individual de muncă este respectată.

Dacă salariatul dorește încetarea contractului de muncă înainte de expirarea preavizului de 20 de zile lucrătoare, or 45 de zile dacă are o funcție de execuție, atunci este nevoie ca angajatorul să fie de acord.

“De comun acord, părțile pot stabili data în care contractul de muncă va înceta, însă perioada scursă între momentul semnării acordului de încetare și momentul în care va produce efecte nu este o perioadă de preaviz, ci un termen pe care ambele părți sunt obligate să-l respecte, modificarea acestuia fiind posibilă numai printr-un alt acord comun”.

Astfel, dacă un salariat vrea să plece de la actualul angajator fără a mai veni la muncă pe întreaga durată a preavizului prevăzut de legislația muncii, trebuie să cadă de acord cu angajatorul. Dacă angajatorul nu este de acord cu încetarea contractului de muncă cu acordul părților, atunci salariatul va fi obligat să respecte zilele de preaviz prevăzute de Codul muncii în cazul demisiei.

Se poate modifica data încetării CIM pentru ca salariatul să plece mai repede?

Singura modalitate prin care salariatul poate pleca mai repede este demisia și angajatorul să renunțe total sau parțial la termenul de preaviz.

“În cazul demisiei, angajatorul poate renunța oricând la termenul de preaviz, acest drept fiind expres recunoscut de Codul muncii, salariatul având obligația de a-l respecta. Dacă salariatul dorește ca angajatorul să renunțe integral sau parțial la preaviz, poate solicita acest lucru și ulterior înregistrării demisiei, însă decizia este a angajatorului. Salariatul nu se poate opune dacă angajatorul, chiar și după înregistrarea demisiei, renunță la termenul de preaviz. Contractul de muncă va înceta la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv”.

După ce demisia a fost depusă și înregistrată, angajatorul are dreptul să renunțe la termenul de preaviz al demisiei și, astfel, să înceteze CIM la o dată cu mult înaintea scurgerii celor 20/45 de zile lucrătoare prevăzute de legislația muncii, fără ca salariatul să aibă un cuvânt de spus.

Util: În perioada de probă nu se poate impune un preaviz la demisie sau concediere. Angajatorii care fac asta riscă amenzi de mii de lei

Poate fi retrasă demisia de către salariat?

Deși demisia este un act unilateral al salariatului, iar angajatorul este obligat doar să o înregistreze, revenirea asupra deciziei de demisie nu înseamnă obligatoriu că relația de muncă va continua ca și cum această demisie nu ar fi fost depusă.

“Salariatul n-ar putea renunța la demisie din momentul în care aceasta a fost comunicată angajatorului și înregistrată, angajatorul fiind singurul care poate decide dacă raportul de muncă va înceta la data expirării termenului de preaviz sau înainte. Salariatul care intenționează să renunțe la demisie îi poate propune angajatorului fie să încheie un acord în acest sens, fie să încheie un nou contract de muncă după încetarea celui care a încetat prin demisie”.

Astfel, o simplă cerere depusă de un salariat prin care solicită retragerea demisiei nu este suficientă ca relațiile din respectivul CIM să continue la expirarea termenului de preaviz. Angajatorul trebuie să fie de acord cu această retragere, iar acest lucru să se consemneze în scrie, fie, după expirarea termenului de preaviz, va semna cu salariatul un alt CIM.

Avocat Alina Szilaghi

 

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Recuperare drepturi salariale;
  • Contestare decizie concediere abuzivă;
  • Participare la negocieri pentru încheierea / modificarea contractului individual de muncă;
  • Litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reținute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcția avută anterior.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button