Darea in plata legea 77/2016 – actualizări

Share:

Dacă, pe baza Legii nr 77/2016, ați pierdut procesul de dare în plată pe motiv că nu ați putut proba impreviziunea, acum, aceste procese pot fi redeschide, cu condiția să probați că fie cursul de schimb leu/valuta creditului a crescut cu minim 52,6%, fie că dobânda a crescut cu minim 50%. În ambele cazuri, impreviziunea nu mai trebuie probată.

Astfel, în urmă cu câteva zile, judecătorii CCR au motivat Decizia nr. 431 din 17 iunie 2021 prin care s-au respins mai multe excepții de neconstituționalitate ridicate de bănci la Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

În motivarea deciziei, judecătorii consituționali notează: ”Curtea observă că, potrivit noului cadru normativ, fluctuațiile valutare de peste 52,6% reprezintă impreviziune, astfel că instanțele judecătorești nu mai au competența de a decide ele însele dacă sau în ce măsură fluctuația valutară poate fi calificată drept impreviziune. Întrucât legea a reglementat, pe calea unei definiții legale, o prezumție absolută de impreviziune, instanța judecătorească trebuie să o aplice în consecință.”

Prin urmare, “Curtea reține că noua reglementare nu încalcă exigențele de calitate a legii, din moment ce este comprehensibil faptul că se aplică și acelor contracte de credit în raport cu care, anterior intrării în vigoare a noii legi, instanțele judecătorești au considerat ca nefiind neîntrunite condițiile impreviziunii sub imperiul vechii reglementări”.

Este extrem de important să puteți proba impreviziunea și în alte cazuri (de exemplu, în situația în care sunteți concediat abuziv de la serviciu pe motiv că ați ales să nu vă vaccinați, sau pentru că majorarea facturilor la utilități vă consumă suplimentar porțiuni importante din venitul lunar). Astfel, veți putea apela la noua formă a Legii dării în plată, pentru echilibrarea contractului de credit în sensul reducerii poverii datoriei.

Nu trebuie să vă temeți că vă pierdeți casa prin notificarea de dare în plată, principalul scop al notificării este echilibrarea, fie prin stabilirea unui curs originar (istoric) sau redus al schimbului leu/valută, fie prin reducerea datoriei și a dobânzilor și comisioanelor, fie prin cumulul celor două metode.

Esența legii este intenția de a prezerva rolul social al contractului și de a oferi judecătorului un instrument cu care să facă dreptate.

Și persoanele care au rămas fără locuințe vor putea apela la această lege, în sensul că vor putea obține ștergerea datoriilor reziduale pentru care sunt executați silit, eventual prin poprire pe salarii sau pensii, de colectorii de creanțe.

Important! – pe toată perioada notificării, efectele contractului sunt înghețate. Nu aveți de plată nimic, nici la bancă, nici la ifn, nici la colectorul de creanțe, până la echilibrarea amiabilă sau judiciară a creanței sau, după caz, până la ștergerea ei definitivă.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button