Pe 1 Ianuarie s-au prescris obligațiile fiscale născute înainte de 2016

//

Potrivit deciziei Înaltei Curți din anul 2020 privitoare la curgerea termenului de prescripție în materia impozitului pe profit, termenul de prescripție al organului fiscal de a stabili obligații fiscale în ceea ce privește impozitul pe profit, potrivit vechiului Cod de procedură fiscală, începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor anului fiscal celui în care s-a realizat profitul impozabil datorat de contribuabil.

Noul Cod de procedură fiscală a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 si a schimbat regula după care se stabilește cum curge termenul de prescripție pentru creanțele născute după data intrării sale în vigoare.

Astfel, ne aflam in situatia in care avem două diferențe majore între modul de stabilire a curgerii termenului între vechiul și actualul cod. Daca ar fi sa comparăm cele două formulări am observa ca unul prevedea ca termenul de cinci ani curge de la 1 ianuarie din anul următor celui în care s-a născut creanța fiscală, pe când celălalt prevede că de la 1 iulie anul următor celui pentru care se datorează obligația fiscală.

Vechiul cod: dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de cinci ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel; termenul de cinci ani începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.

Noul cod: dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de cinci ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel; termenul de cinci ani începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Astfel, 2015 a fost ultimul an pentru care se mai lua in considerare termenul de prescripție din vechiul cod de procedură, din perspectiva modului de calcul.

In 2020, Înalta Curte s-a pronunțat printr-un recurs în interesul legii în materia prescripției creanțelor fiscale. Potrivit Deciziei nr. 21/2020 a Curții, termenul de prescripție al organului fiscal de a stabili obligații fiscale în ceea ce privește impozitul pe profit, potrivit vechiului Cod de procedură fiscală, începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor anului fiscal celui în care s-a realizat profitul impozabil datorat de contribuabil. „Această soluționare vine după o practică de mai bine de 15 ani a organelor de inspecție fiscală care extindeau în mod nelegal și artificial perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale de la cinci la șase ani, prin calcularea termenului începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care legea prevede obligativitatea depunerii Declarației 101 privind impozitul pe profit”.

„Este recomandabilă invocarea sa în orice procedură administrativă sau judiciară în care ar fi incidentă, cel puțin instanțele de judecată fiind de așteptat a se raporta la conținutul său încă înainte de data publicării”.

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
17-19 Calea Dorobanților
Ap. 9, Cluj Napoca, CJ

Suna acum!