3 modificări ale regulamentului intern impuse de legislație

//

Chiar și în contextul epidemiologic actual, legislația muncii a primit câteva modificări importante care implică adaptarea corespunzătoare a regulamentelor interne ale firmelor. Astfel, aceste modificări includ următoarele:

1. Hărțuirea morală

Legea nr. 167/2020 a introdus în legislația contra discriminării aspecte ce țin de hărțuirea morală la muncă, dar și precizarea expresă că firmele trebuie să ia orice măsuri necesare pentru a preveni și combate acest fenomen. Una dintre chestiunile prevăzute este modificarea regulamentului intern pentru a introduce sancțiuni în zona hărțuirii morale, iar firmele care nu fac asta riscă amenzi între 30.000 și 50.000 de lei.

„Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă”.

Nu există excepții și includerea în regulament a acestor aspecte e obligatorie pentru toată lumea.

2. Concilierea

Legea nr. 213/2020 a introdus în Codul muncii, de pe 3 octombrie, prevederi ce țin de concilierea conflictelor de muncă.

Firmele și angajații care vor să folosească acest mecanism pentru a încerca rezolvarea cât mai rapidă a diferendelor de muncă trebuie să completeze și în regulamentele interne aspecte legate de conciliere. În principal, în regulamentul intern vor trebui să se regăsească aspectele conținute de articolul 2311 introdus în Codul muncii: ce înseamnă concilierea, faptul că e opțională, condițiile de desfășurare, alegerea consultantului extern specializat în legislația muncii în mod liber, durata și acordul de conciliere.

3. Aspecte ce țin de respectarea regulilor de pandemie

Reguli mai stricte de igienă, în mare, de sănătate și securitate în muncă au fost aduse odată cu venirea pandemiei. Respectarea noilor reguli impuse de actualul context epidemiologic trebuie impusă, iar în unele cazuri, când salariații nu conștientizează gravitatea situației și necesitatea respectării întocmai a acelor reguli, sancționarea disciplinară a abaterilor pare cea mai bună variantă.

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
17-19 Calea Dorobanților
Ap. 9, Cluj Napoca, CJ

Suna acum!