Amenzi rutiere 2021

Share:

Odata cu intrarea in noul an, dorim sa explicam soferilor amendati toate elementele unei sanctiuni, de la cum trebuie să arate un proces-verbal de sancționare, la cum poate fi contestată amenda, sau la termene de prescriere. De asemenea, ei trebuie să știe că nu vor mai fi amendați în două noi situații.

1) Ce amenzi pot primi șoferii?

Amenzile rutiere se acordă în funcție de elementul de bază, numit „punct-amendă”. Cuantumul acestuia este de 145 de lei. În concret, discutăm de următoarele categorii de amenzi:

clasa I: 290 sau 435 de lei (două sau trei puncte-amendă);
clasa a II-a: 580 sau 725 de lei (patru sau cinci puncte-amendă);
clasa a III-a: de la 870 la 1.160 de lei (de la șase la opt puncte-amendă);
clasa a IV-a: de la 1.305 la 2.900 de lei (de la nouă la 20 de puncte-amendă);
clasa a V-a (numai pentru firme): de la 3.045 la 14.500 de lei (de la 21 la 100 de puncte-amendă).

2) Situațiile în care șoferii nu mai primesc amenzi

Soferii nu mai pot fi amendați pentru neprezentarea dovezii asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) în format fizic. Astfel, conducatorii auto pot dovedi existența asigurării RCA prin prezentarea contractului sau poliței de asigurare în format electronic (pe telefon sau tabletă) sau chiar prin verificarea direct în baza de date gestionată de autorități.

Conducatorii auto scăpă de amenzi atunci când folosesc telefoanele mobile în timpul deplasării pe drumurile publice, dacă utilizează funcția hands free.Astfel, autoritățile au îndreptat o eroare apărută cu introducerea in 2019 a unei prevederi în Codul rutier care nu făcea nici o excepție de la utilizarea telefonului. Practic, folosirea telefonului în timpul condusului a fost atunci total interzisă, inclusiv dacă se folosea funcția hands free.

3) Cum trebuie să arate un proces-verbal de contravenție valabil? Dacă acesta nu este întocmit în conformitate cu prevederile legale, șoferii amendați ar putea să obțină anularea procesului-verbal în contencios administrativ.

Procesul-verbal de constatare a contravenției trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

  • numele și prenumele agentului constatator;
  • numele și prenumele contravenientului;
  • codul numeric personal – pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, denumirea și sediul acesteia;
  • fapta săvârșită și data comiterii acesteia;
  • semnătura agentului constatator.

Cu incepere din 2018, lipsa codului numeric personal a persoanei sancționate, din procesul-verbal de contravenție, atrage nulitatea procesului-verbal. Tot din 2018 discutăm și de o posibilitate de anulare a procesului-verbal de contravenție, dacă fapta nu e descrisă suficient. Exista si vesti proaste pentru șoferi, nu se mai pot contesta sancțiunile rutiere, prin folosirea marjei de eroare a aparatelor radar.

4) Cum se contesta un proces-verbal de contravenție? Procesul-verbal trebuie să menționeze termenul și instanța la care se depune plângerea contravențională. Avem in vedere judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, iar, termenul de depunere este de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Plângerea contravențională suspendă executarea amenzilor, de la data înregistrării acesteia la instanță și până la pronunțarea hotărârii judecătorești.

5) Pot persoanele amendate sau care au comis o contravenție să scape de plata sancțiunii și fără să facă nimic? Teoretic, da: prin operarea prescripției.

Practic, se pot prescrie mai multe lucruri:

  • aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei;
  • executarea sancțiunilor contravenționale, dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii;
  • dreptul statului de a cere executarea silită a amenzii contravenționale, în celelalte cazuri; aici vorbim de un termen de cinci ani, care curge de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost aplicată sancțiunea.

6) Unde se poate plati amenda? Plata procesului verbal se poate face în trei moduri – online; prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții; la unitățile Trezoreriei Statului, pentru amenzile ale căror plăți se cuvin bugetului de stat, sau, dacă e vorba de amenzi ale căror plăți se cuvin bugetelor locale, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale.

Cu incepere din 2018 conducatorii auto au 15 zile la dispoziție în care pot plăti jumătate din cuantumul amenzii primite, însă nu pot să plătească amenda direct polițistului care le-a aplicat sancțiunea.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button