Legea Suspendării Rambursării Împrumuturilor

Share:

Chiar dacă Guvernul a aprobat deja OUG și Normele de aplicare pentru amânarea ratelor, în Parlamentul României a fost votată azi, 3 aprilie, proiectul de lege pentru suspendarea rambursării împrumuturilor. Legea mai trebuie promulgată de președintele României și publicat in Monitorul Oficial pentru a se aplica.

Conform actului menționat mai sus, creditori sunt definiți ca fiind instituții de credit definite potrivit OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, si instituții financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare,  precum si sucursalele instituțiilor de credit si ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României, cu excepția Caselor de Ajutor Reciproc precum si entitățile înregistrate care desfășoară activitatea de recuperare creanțe.

De asemenea, debitorii sunt definiți ca fiind persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce funcționează potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, profesiile libere si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit OUG nr. 99/2006, si intreprinderile mici si mijlocii (”IMM”), asa cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii, care sunt părți într-un contract de credit sau de leasing.

Proiectul de lege pentru amânarea ratelor prevede o derogare de la OUG nr. 50/2010 și OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit, în sensul ca obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020 (termen similar ca în OUG adoptată deja de Guvern), prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare.

Această prevedere se va aplica și debitorilor care au încheiate contracte de leasing operațional sau financiar, reglementate prin OG nr. 51/1997. Măsura este similară cu cea prevăzută în OUG pentru amânarea ratelor, cu diferența că în proiectul de lege se prevede în mod expres faptul că nu pot exista costuri suplimentare pentru această solicitare de suspendare temporară a plații împrumutului defalcat. În OUG se creează o creanță nouă și separată pe care împrumutatul care are un credit de nevoi personale va trebui să o achite separat în maximum 60 de rate lunare.

În continuare, proiectul legislativ prevede la art. 2, alin. (3) că dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare.

Totodată, s-a decis ca de amânarea ratelor pot beneficia debitorii care nu înregistrează întârzieri la plată, reprezentând principal si/sau dobândă, în relație cu creditorii, mai mari de 90 de zile, cu excepția celor care se află în procedura de executare silită, în procedura de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.

Cererea de amânare a ratelor se face printr-o scrisoare letrică sau prin e-mail către banca sau IFN-ul care a acordat împrumutul. Sunt, însa, unele bănci, precum BCR, care au pus deja la dispoziția clienților un formular simplificat prin care se poate face o astfel de solicitare.

Conform art. 3, alin. (3) din lege, „prelungirea duratei contractuale menționate la art. 2 alin. (1) produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor de către debitori și operează de drept prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale, creditorul notificând debitorului accesarea facilitații de suspendare”.

În concluzie, nu mai este nevoie de confirmarea băncii! Măsura se aplică imediat ce este solicitată.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor si comisioanelor în conformitate cu prevederile, debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să trimită băncilor o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte faptul că veniturile sau încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare. Aici intră toate formele de organizare juridică valabile pe teritoriul României, precum PFA, SRL, IF.

Cel mai mare avantaj pe care acest act în conține este suspendarea oricăror proceduri de executare silită. Chiar dacă evacuările au fost deja amânate prin OUG, totuși popririle au rămas în vigoare chiar și pe durata crizei cauzate de pandemie. Conform art. 2, alin. (4) din actul menționat, „orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31.12.2020”.

IMPORTANT! Prevederile actului menționat nu se aplică până la publicarea sa în Monitorul Oficial. 

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button