Documentul semnat electronic își păstrează valabilitatea ca unul semnat olograf

Share:

Conform legislației în vigoare, semnătura electronică bazată pe certificat digital calificat are aceeași valoare juridică cu aceea olografă. Singura diferență este că documentul semnat cu semnătura electronică este valabil doar dacă se află în mediul electronic, nu și dacă este imprimat.

Un document semnat electronic, cu semnătură bazată pe certificat digital calificat, are valoarea unui document semnat olograf atâta timp cât stă în mediul electronic. Pentru că certificatul digital are forță atâta timp cât e într-un calculator. Certificatul e o sumă de date pe care calculatorul știe să le citească și pe care calculatorul știe să le confirme utilizatorului (…) că acel document este semnat de persoana care deține certificatul digital calificat.

În momentul în care documentul semnat electronic este tipărit pe suport de hârtie, el nu mai are valoarea unui document semnat ca și când ar fi fost semnat cu semnătură olografă, pentru că în momentul în care a fost tipărit, hârtia afisează doar niște cifre și litere care nu pot să confirme prin ele însele că documentul nu a fost modificat după aplicarea semnăturii electronice.

O semnătură electronică bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene (UE) este recunoscută drept semnătură electronică calificată în toate celelalte state membre, potrivit Regulamentului UE 910/2014.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
  • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
17-19 Calea Dorobanților
Ap. 9, Cluj Napoca, CJ

Call Now Button