You cannot copy content of this page

Imposibilitatea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic. Lipsa semnăturii pe antecontract

Imposibilitatea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic. Lipsa semnăturii pe antecontract

Imposibilitatea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic. Lipsa semnăturii pe antecontract 845 447 Avocat Alina Szilaghi

”Un antecontract de vânzare – cumpărare, în sensul de instrumentum, ca orice alt contract bilateral, consemnează rezultatul voinţei reale a parţilor si nu poate fi considerat inexistent atunci când exista certitudinea asupra realizării acordului de voinţa al parţilor.

Pentru a se realiza acordul de voinţa al parţilor este necesar ca voinţa fiecărei parţi sa fie exprimata în aşa fel încât sa nu existe dubii asupra existentei sale, părţile contractante-persoane fizice, îşi exprimă voinţa de a încheia un contract prin semnarea olografa a înscrisului ce reda convenţia încheiata.

Semnătura olografa este elementul care individualizează persoana fizica si confirma acordul acelei persoane la încheierea convenţiei. Lipsa semnăturii face ca acea convenţie sa fie inexistenta, deoarece doar la realizarea acordului de voinţa concretizat în aplicarea semnăturii convenţia se considera încheiata.

Semnătura parţilor contractante, depusa pe înscris, este de natura sa confirme realitatea convenţiei încheiate. În lipsa semnăturii parţii, aşa cum s-a reţinut mai sus , convenţia nu exista, în sensul de negotium, act juridic deoarece nu este realizat acordul de vointa.

În cauza dedusă judecaţii autorul F. A., nu si-a exprimat acordul, exprimat prin semnătură, pentru a încheia un antecontract de vânzare – cumpărare cu intimatul reclamant P. F. A., având ca obiect imobilul – casă de locuit compus din 5 camere, hol, anexe gospodăreşti împreună cu suprafaţa de 2800 m.p. teren intravilan şi 1,28 ha teren extravilan, astfel înscrisul sub semnătura privata intitulat ” chitanţă încheiată astăzi 1.10.2007”, in baza caruia F. A. , se obliga să vândă intimatului reclamant P. F. A., imobilul casă de locuit compus din 5 camere, hol, anexe gospodăreşti împreună cu suprafaţa de 2800 m.p. teren intravilan şi 1,28 ha teren extravilan , bunuri situate pe teritoriul com. Deveselu sat Comanca, jud.Olt, in schimbul sumei de 5000 lei, nu reda o convenţie reala, motiv pentru care nu vor mai fi analizate celelalte motive de recurs care au ca premisă existenta unei convenţii reale.” (Tribunalul Olt, Decizia civilă nr. 120/2016, portal.just.ro)

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button