Facilități fiscale pentru contribuabili

Facilități fiscale pentru contribuabili

Facilități fiscale pentru contribuabili 850 500 Av. Alina Szilaghi

În situația economică dificilă generată de pandemia de COVID-19, guvernanții au venit în întâmpinarea contribuabililor persoane juridice și oferă o serie de avantaje.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit care își plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat:

  • 5% pentru contribuabilii mari;
  • 10% pentru ceilalți contribuabili.

Bonificațiile se aplică în mod corespunzător și pentru:

  • contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificații dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020;
  • contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației.

Eforturile tuturor vor contribui la depășirea cu bine a acestei situații excepționale!

De asemenea, Guvernul a aprobat, că nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020, și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea Covid-19, prevăzute în anexa la OUG 33/2020.

Organele vamale nu solicită plata TVA pentru importurile acestor produse.

Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul de taxă, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297–301 din Codul fiscal.

Precizăm că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

ANAF le reamintește contribuabililor că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță, astfel:

1. Pentru depunerea declarațiilor fiscale, prin intermediul următoarelor servicii electronice oferite de ANAF și MFP:

1.1. Spațiul Privat Virtual (SPV) – disponibil pe site-ul Agenției, www.anaf.ro; Pentru înrolarea în SPV puteți accesa tutorialul video de înregistrare prin accesarea următorului link.

1.2. Depunere online. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Agenției, la următorul link. Declarațiile se depun prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizând certificate digitale calificate. Formularele/declarațiile fiscale, care nu se pot transmite pentru moment electronic, pot fi transmise de contribuabili și prin fax sau servicii de curierat. Datele de contact ale unităților fiscale sunt disponibile la următorul link.

2. Pentru efectuarea plăților, prin intermediul următoarelor servicii oferite de terți:

2.1. Internet banking;

2.2. www.ghiseul.ro;

Informații generale în domeniul fiscal și IT puteți obține prin apelarea Call-center-ului, la numărul de telefon 031.403.91.60.

Informații în scris pot fi obținute astfel:

a) contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual: prin intermediul Formularului de contact disponibil în acest serviciu – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT precum și informații privind situația fiscală proprie;

b) contribuabilii care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual: prin intermediul Formularului de contact de pe site-ul Agenției – pot obține informații generale în domeniul fiscal și IT.

Contribuabilii pot obține noutăți legislative în domeniul fiscal prin accesarea serviciului Buletin informativ fiscal ce este disponibil în Spațiul Privat Virtual și pe site-ul Agenției. De asemenea, contribuabilii pot solicita Agenției comunicarea de materiale informative în domeniul fiscal pe adresa de e-mail proprie, prin transmiterea unei solicitări în acest sens prin intermediul Formularului de contact, serviciu disponibil atât în Spațiul Privat Virtual, cât și pe site.

Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că lucrul cu publicul se desfășoară în unitățile fiscale exclusiv în incinta spațiilor destinate primirii contribuabililor.

Despre Avocat Alina Szilaghi
Cabinetul de avocat Alina Szilaghi furnizează clienților servicii de consultanţă cu privire la structurarea a numeroase tipuri de tranzacții corporative şi financiare, în vederea maximizării avantajelor fiscale, dar şi pentru eficientizarea şi optimizarea tuturor tipurilor de activități, atât din punct de vedere al taxării directe, cât și din perspectiva TVA. De asemenea, deținem o experiență vastă în consultanţă cu privire la implementarea potrivită a planurilor de oferte de acțiuni către salariați.

Call Now Button