Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea sintagmei „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale”

Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea sintagmei „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale”

Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. interpretarea sintagmei „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale” 845 447 Av. Alina Szilaghi

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 15 mai 2017, că admite sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Suceava – Secţia I civilă, în dosarele nr. 11/40/2016 şi nr. 81/40/2016, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă stabileşte că:

”În interpretarea dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) şi art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, (…) din contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil” prevăzută de art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, are în vedere venituri obținute din activităţi profesionale exercitate în mod dependent în baza unor contracte sau convenții întemeiate pe dispozițiile Codului civil cu respectarea principiilor ce guvernează aplicarea în timp a legii civile, iar sintagma „venituri din activități profesionale” prevăzută de art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din același act normativ are în vedere veniturile obţinute din activităţi profesionale exercitate independent, conform criteriilor prevăzute în art. 7 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2015 şi art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2016.”

Call Now Button