Cum se contestă amenda contravențională pentru COVID19?

Share:

Amenzile contravenționale sunt cele mai frecvente sancțiuni aplicate de către organele de ordine publică, într-o mulțime de domenii, incluzând: circulația rutieră, regimul construcțiilor, ordinea și liniștea publică, iar mai nou, amenzile pentru nerespectarea măsurilor de răspândire COVID – 19.

Însă nu întodeauna amenzile sunt aplicate corect! Documentul prin care se constată și se aplică amenda se numește „Proces-Verbal” iar acesta poate fi atacat în instanță, în baza art. 31 din O.G. 2/2001 prin formularea unei plângeri contravenționale, contestând legalitatea și/sau temeinicia acestuia.

Procesele-Verbale trebuie să cuprindă toate condițiile de formă din O.G. 2/2001, iar lipsa mențiunilor privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrag nulitatea absolută a acestuia. Desigur, și alte lipsuri precum o descriere necorespunzătoare sau sumară a faptei sau a temeiului de drept, precum și aspecte din legile speciale și prescripția pot fi invocate pe calea unei plângeri contravenționale și pot duce la anularea procesului-verbal de contravenție.

Procesele-Verbale se bucură de o prezumție relativă de legalitate, ceea ce înseamnă că orice persoană poate face dovada faptului că fapta menționată în procesul verbal nu este adevărată.

Cum poți face dovada?

Prin administrarea de probe în instanță, printre care, proba testimonială cu martori, probe foto, audio sau video, probe cu înscrisuri, expertize sau simplul raționament juridic, depinzând de modul în care s-a săvârșit contravenția.

Este bine de știut că formularea unei plângeri contravenționale suspendă obligativitatea plății amenzii, însă, nu mai puteți beneficia de posibilitatea plății la jumătate a amenzii.

Dacă considerați că ați fost sancționat pe nedrept, vă puteți îndrepta cu o plângere contravențională la judecătoria din circumscripția căreia s-a săvârșit fapta, în termen de 15 zile de la primirea Procesului-Verbal.

[pdf id=6649]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button