CJUE: Dacă dintr-un contract de credit lipsesc anumite informații, poți fi scutit de dobânzi și costuri

Share:

Lipsa anumitor informații importante dintr-un contract de credit, cum ar fi dobânda anuală efectivă, poate însemna scutirea consumatorului de plata dobânzilor și a costurilor, însă numai dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională, a decis recent Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

În situația în care anumite informații importante lipsesc dintr-un contract de credit, consumatorul poate fi scutit de plata dobânzilor și a costurilor, după cum a stabilit CJUE printr-o hotărâre dată miercuri în Cauza C‑42/15. Însă regula se aplică numai în măsura în care penalizarea respectivă a creditorului este prevăzută în legislația unui stat membru UE.

Concret, judecătorii fac referire la informații obligatorii precum dobânda anuală efectivă, numărul și frecvența plăților, dar și existența unor taxe notariale, a garanțiilor și a asigurărilor necesare.

„Întrucât nemenționarea în contractul de credit a acestor elemente poate pune în discuție posibilitatea consumatorului de a aprecia întinderea angajamentului său, sancționarea prin decăderea creditorului din dreptul său la dobânzi și la costuri, prevăzută de reglementarea națională, trebuie considerată proporțională (…)”, este explicat în hotărâre.

Totuși, dacă este vorba de lipsa unor elemente mai puțin importante, cum ar fi, de exemplu, denumirea și adresa autorității de supraveghere competente din statul în cauză, scutirea consumatorului de dobânzi și costuri nu se poate aplica.

Hotărârea a fost dată într-un caz referitor la obligațiile legale ale creditorilor din Slovacia, care, dacă nu includ anumite informații în contractele de credit, n-au voie să ceară dobânzi și costuri.

CJUE nu soluționează litigiul național, ci instanța națională trebuie să soluționeze cauza respectând ce a decis Curtea. Trebuie reținut că hotărârile date de CJUE sunt obligatorii pentru toate instanțele naționale ce întâmpină o problemă asemănătoare, deci și celor din România.

Totuși, cadrul legal actual al României referitor la credite (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016) nu prevede sancționarea creditorilor pentru neincluderea anumitor informații obligatorii în contractele încheiate cu consumatorii.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button