Cererile accesorii ce vizează cheltuielile de judecată sunt scutite de plata taxelor de timbru

Share:

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a hotărât prin Decizia nr. 2/2020 să ofere posibilitatea justițiabilor de a ataca soluțiile instanțelor privitoare la cererile accesorii care vizează cheltuieli de judecată și aceste acțiuni să fie scutite de plata taxelor de timbru.

Decizia ICCJ (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii) a fost publicată în Monitorul Oficial 177, din 4 martie 2020, dată de la care se și aplică.

În esență, Înalta Curte a decis că „nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluțiile pronunțate de instanțele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părți, de acordare a cheltuielilor de judecată”.

Însă raportarea se face la felul cum sunt cerute cheltuielile de judecată în hotărârea atacată, nu în calea de atac. Mai exact, ICCJ a reținut că soluția de mai sus „este aplicabilă atât în situația în care calea de atac vizează exclusiv soluția referitoare la cererea accesorie privind cheltuielile de judecată, cât și în cazul în care calea de atac are ca obiect, pe lângă modul de soluționare a cererii accesorii privind cheltuielile de judecată, și alte aspecte soluționate prin aceeași hotărâre”.

Pentru a ajunge la acestă concluzie, ICCJ a luat în considerare două argumente principale. În primul rând, este vorba despre faptul că asemenea cereri accesorii precum cele menționate mai sus nu modifică valoarea obiectului cererii principale ori natura acesteia, deci nici valoarea supusă taxării. În al doilea rând, cheltuielile de judecată cu greu pot fi determinate de părți, anticipat, la momentul începerii procesului.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button