Când sunt mai mulți debitori, care este instanța competentă să soluționeze contestația la executare

Share:

În conformitate cu Decizia ÎCCJ  nr. 20/2021, în procesele civile, instanța competentă să soluționeze contestația la executare formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a respectivului titlu executoriu.

Astfel, decizia pronunţată de Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii (RIL), conform căreia “[î]n interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 din Codul de procedură civilă, instanța de executare competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu este judecătoria care a încuviințat executarea silită a acelui titlu executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.”, a fost publicată în MonitorulOficial și ea trebuie respectată de toate instanțele din toată țara.

Aveți o problemă cu o executare silită? Sunteți urmărit silit de un executor judecătoresc și nu știți cum să procedați? Completați formularul de mai jos.

Leave this field blank

Decizia ICCJ vine în urma formulării unui RIL, pe fondul constatării existenței unei practici neunitare privind competența teritorială de soluționare a contestațiilor la executare formulate de unul dintre debitorii care figurează în titlul executoriu.

Prin această decizie se clarifică situația în care executorul a solicitat încuviințarea executării silite la domiciliul unuia dintre debitori, iar un alt debitor formulează contestație la executare la domiciliul său, urmând ca, de acum înainte, să se respecte ceea ce a hotărât ICCJ, și anume faptul că instanța care încuviințează executarea silită rămâne cea competentă teritorial să soluționeze și contestațiile la executare.

În ultimii doi ani, au fost contestate o mulțime de dosare care încuviințează executarea silită, la cererea creditorilor, la o anumită instanță, pentru ca, ulterior, contestația la executare să se formuleze, de către unul dintre debitori, la instanța de la domiciliul său.

Unul din argumentele care a condus la pronunțarea deciziei ICCJ, este acela că “în situația în care există mai mulți debitori cu sedii diferite și fiecare dintre aceștia ar formula contestație la executare la sediul său, atunci nu ar mai putea exista o singură instanță de executare.”

Printre altele, spune Curtea în decizia publicată joi în Monitorul Oficial, nu există două instanțe de executare în cadrul aceleiași executări silite, iar atunci când legiuitorul a dorit să confere și altei instanțe competența de a soluționa o contestație la executare a indicat în mod expres acest lucru.

Astfel, ÎCCJ motivează că „(…) un argument suplimentar îl reprezintă faptul că se elimină riscul de a se ajunge în situația în care, cu privire la același raport juridic, să fie pronunțate soluții contrare de către instanțe diferite. Astfel, dacă unul dintre debitori formulează contestație la executare înregistrată pe rolul instanței care a încuviințat executarea silită, iar codebitorul din titlul executoriu înregistrează contestația pe rolul unei alte instanțe, în considerarea faptului că la data sesizării organului de executare avea domiciliul sau, după caz, sediul în circumscripția acestei din urmă judecătorii, se poate ajunge la ipoteza în care cele două instanțe să pronunțe hotărâri diferite referitor la același aspect: o instanță poate să rețină, de exemplu, că este întrunit caracterul cert al creanței, în timp ce o altă instanță să considere că aceeași creanță nu întrunește acest caracter, ceea ce nu este de dorit.

În consecință, atât timp cât a fost încuviințată executarea silită de către o anumită instanță de judecată, aceasta din urmă devine instanță competentă teritorial să soluționeze contestația la executare propriu-zisă formulată de unul dintre debitorii la care se referă titlul executoriu, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Cabinet de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Legalizarea hotărârilor judecătorești ce urmează sa fie puse in executare silita;
  • Redactarea cererilor de executare silita și de întoarcere a executării;
  • Înregistrarea acestora la biroul executorului judecătoresc;
  • Urmărirea întregii proceduri pana la recuperarea integrala a sumelor menționate in titlul executoriu (hotărârea judecătorească) si menținerea legăturii cu executorul judecătoresc pe parcursul întregii executări silite;
  • Identificarea modalităților optime de urmărire silită (poprire, mobiliară, imobiliară) și solicitarea către executorul judecătoresc de a realiza interogări/adrese către toate instituțiile bancare si autoritățile centrale și locale din care pot rezulta informații privind venituri, bunuri mobile și imobile ale debitorilor;
  • Negocieri cu debitorul pentru recuperarea creanței și stingerea dosarului;
  • Redactarea contestațiilor si reprezentarea in fata instantelor judecătorești pentru susținerea acestora;
  • Redactarea cererilor de suspendare;
  • Anularea executării silite pornită de bănci sau firme de recuperare (Kruk, Secapital, EOS KSI, Next Capital, Otp Faktoring etc.) pe calea contestației;
  • Asistență și reprezentare juridică în proceduri de executare, licitații, evacuări, sechestre, executare bancara și executare silită declanșate de instituții ale statului;

Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button