You cannot copy content of this page

Veste bună pentru agricultori. Din 2017 pot opta pentru un regim special de plată a TVA-ului

Veste bună pentru agricultori. Din 2017 pot opta pentru un regim special de plată a TVA-ului

Veste bună pentru agricultori. Din 2017 pot opta pentru un regim special de plată a TVA-ului 845 447 Avocat Alina Szilaghi

În legislația fiscală din România s-a introdus, începând cu 1 ianuarie, regimul special al TVA pentru agricultori. În esență acesta este un regim opțional și poate fi folosit doar de agricultori persoane fizice, persoane ce desfășoară activități independente, sunt titulari ai unei întreprinderi individuale sau sunt titulari ai unei asociații familiale – nu se utilizează de persoane juridice.

Prin regim special al TVA pentru agricultori se înțelege un regim de scutire de TVA, chiar dacă această persoană desfășoară activități ce depășesc plafonul de scutire de TVA de 220.000 lei. Cu excepția unor obligații ce apar în cazul achizițiilor intracomunitare, acest regim de scutire de TVA nu presupune îndeplinirea atribuțiilor cu privire la TVA.

Regimul special pentru agricultori îi degrevează pe aceștia de cele mai multe sarcini administrative, cum ar fi: ținerea de evidențe, depunerea decontului de TVA, cu excepția emiterii de facturi și a sarcinilor care derivă din efectuarea de operațiuni intracomunitare, pentru care Directiva TVA impune luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea funcționării corecte a regimului tranzitoriu la nivelul Uniunii Europene”, era explicat în nota de fundamentare a proiectului de act normativ devenit OUG nr. 84/2016.

Regimul special al TVA pentru agricultori se notifică la ANAF.

OpANAF nr. 3698/2016 reglementează procedura utilizării Formularului 087 – „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”. Formularul se va utiliza și în alte situații fiscale.

Formularul se folosește astfel:

– pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;

– pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele de mai sus, care optează pentru aplicarea acestui regim;

– pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Prin noile măsuri, vor fi sprijiniți micii agricultori care întâmpină dificultăți în aplicarea regimului normal de TVA. Aceștia vor avea posibilitatea aplicării unui regim special care îi va degreva de cele mai multe sarcini administrative precum: ținerea de evidențe și depunerea decontului de TVA.

De asemenea, agricultorii vor beneficia de o compensare în cotă forfetară pentru acoperirea taxei nededuse, aferentă achizițiilor. Astfel, prețul produselor/serviciilor agricole este degrevat de TVA. Compensarea se va acorda gradual, timp de trei ani, respectiv 1% în 2017, 4% în 2018 și 8% din 2019.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button