You cannot copy content of this page

Răspunderea în caz de inundație. Obligaţia asociației de proprietari de a efectua repararea conductelor de apă

Răspunderea în caz de inundație. Obligaţia asociației de proprietari de a efectua repararea conductelor de apă

Răspunderea în caz de inundație. Obligaţia asociației de proprietari de a efectua repararea conductelor de apă 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Conform art.649 lit.c din noul Cod civil, sunt considerate părţi comune ale blocurilor – instalaţiile de apă şi canalizare.

Proprietarii apartamentelor sunt si proprietarii părţilor indivize ale blocului fiecare în procent proporţional cu suprafaţa apartamentului. Aceste părţi indivize sunt acoperişurile, casa scării, subsolurile, coloanele comune de apa canal, gaz, coloanele de cabluri electrice, coloanele de ventilaţie etc. Problemele de întreţinere permanentă şi mai ales reviziile periodice sunt o sarcină comună.

Conform art.34 al.1 din Legea 230/2007, administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţilor comune sunt în sarcina asociaţiilor de proprietari.

Cu alte cuvinte, Asociaţiei de proprietari îi revine obligaţia de a efectua repararea conductelor de apă.

”Reclamantul C.N. este proprietarul apartament nr. … Pârâtul C.C. este proprietar al apartamentului nr. ..situat în acelaşi bloc, iar pârâta J.G. este proprietarul apartamentului nr. …, L.P. este proprietarul apartamentului nr…., C.F. este proprietarul apartamentului nr. ….

Conform raportului de expertiză întocmit de ing.BD (filele 69-75 dosar), sistemul de canalizare la coloana bucătăriilor ap 2,6,10,14,18, a funcţionat deficitar cu probleme de deversare a apelor menajere prin sifoanele spălătoarelor si îndeosebi, cu preponderenta, la spălătorul bucătăriei ap.2.

Blocul are o vechime de 40 de ani şi proprietarii, cu atât mai puţin Asociaţia de Proprietari nu au luat măsuri de decolmatare a canalizării menajere.

Reclamantul C.N. a blocat branşamentul propriu la coloana menajeră comuna şi a dirijat apele menajere, printr-o conductă separată, direct în căminul menajer exterior. Aceasta a fost o soluţie individuală de protejare, fără a ţine cont că problema generală nu este rezolvată. Obturarea accidentală a coloanei menajere comune, a dus la refularea apelor menajere la numitul C.C. şi inundarea apartamentului şi scurgerile prin pereţi la ap.2. Acesta nelocuind în acest apartament, blochează branşamentul său cu un dop de lemn. La următoarea obturare apele menajere imping dopul provocând o noua inundaţie. Vecina a alarmat cele doua familii şi în sfârşit, la insistenţele fam. C. a fost adus, aşa cum trebuia procedat de la început, un instalator autorizat care a decolmatat şi curăţat coloana menajeră principală şi a refăcut instalaţia la ap .6.

Defecţiunile provin de la lipsa de întreţinere şi lipsa reviziilor periodice. Având probleme numitul C.N. , fiind la parter şi el suportând consecinţele refulării apelor menajere, alege soluţia de izolare a branşamentului si realizează o scurgere proprie. In acest fel consecinţele refulărilor se agravează, afectând ap.6 de la et.1, care nefiind locuit, inundă prin pereţi ap.2 de la parter.

Soluţia era de la început solicitarea unui instalator autorizat care să remedieze funcţionarea normală a canalizării.

Reclamantul a cheltuit cu realizarea branşării separate şi s-a ales cu inundaţii de la etaj. Dacă pârâtul C.C. ar fi procedat identic cu reclamantul C.N., victima ar fi fost J.G. de la ap.10, et.2 şi cei de la etajele superioare. Coloana menajeră nu este calculată să reziste la presiune, ori mărind presiunea se putea ajunge la spargerea acestei coloane, tot la parter.

Rezultă deci, din concluziile raportului de expertiză, că pentru inundarea apartamentului reclamantului C.N., culpa aparţine tuturor locatarilor blocului, care nu au luat măsuri de întreţinere a instalaţiilor de canalizare, iar problemele s-au agravat datorită acţiunilor individuale ale reclamantului, care a determinat această refulare a apei.

Din probele administrate în cauză nu rezultă că vina directă şi determinantă este a pârâtului C.C. în producerea inundaţiei care să cauzeze răspunderea civilă delictuală a acestuia şi obligaţia să repare prejudiciul suferit de reclamant.

Conform art.1357 Noul Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie este necesara îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: să existe un prejudiciu, o faptă ilicită, raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, precum şi culpă sau greşeală.

În speţă, din probele administrate în cauză nu rezultă fapta ilicită a pârâtului C.C., dimpotrivă este evidentă culpa reclamantului, care acţionând individual asupra conductei cu apă menajeră a deteriorat în mod direct şi involuntar refularea apelor la etajul superior şi inundarea apartamentului său.

Conform art.649 lit.c din Noul Cod civil, sunt considerate părţi comune ale blocurilor – instalaţiile de apă şi canalizare.

Proprietarii apartamentelor sunt si proprietarii părţilor indivize ale blocului fiecare în procent proporţional cu suprafaţa apartamentului. Aceste părţi indivize sunt acoperişurile, casa scării, subsolurile, coloanele comune de apa canal, gaz, coloanele de cabluri electrice, coloanele de ventilaţie etc. Problemele de întreţinere permanentă şi mai ales reviziile periodice sunt o sarcină comună.

Conform art.34 al.1 din Legea 230/2007, administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţilor comune sunt în sarcina asociaţiilor de proprietari.

Cu alte cuvinte, Asociaţiei de proprietari îi revine obligaţia de a efectua repararea conductelor de apă – canal şi nu pârâtului C.C.

Pentru aceste considerente, în baza art.1357 Noul Cod civil, Instanţa va respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul C.N. în contradictoriu cu pârâţii C.C., J.G., L.P., C.F., pentru pretenţii.” (Judecătoria Caransebeș, Sentința civilă nr. 999/2016, portal.just.ro)

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button