Sunteți executat silit? Toate executările silite trebuie oprite fiindcă sunt ilegale

Share:

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Surpriză totală! Nici un recuperator de creanţe nu s-a înregistrat la ANPC. Cum recuperează creanţele? Ilegal?

Oug 52/2016 interzice activitatea de recuperare creanţe tuturor recuperatorilor ce nu sunt autorizaţi de către ANPC. Suntem la sfârşitul lunii ianuarie și nu există nicio autorizare până la acest moment. Ce au de făcut debitorii?

Având în vedere dezvoltarea continuă pe care activitatea de recuperare creanţe o cunoaşte şi faptul că tot mai mulţi creditori cesionează creanţe către entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, precum şi lipsa unui cadru legislativ care să stabilească un echilibru în relaţia contractuală dintre consumatori şi entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, sunt necesare prevederi speciale, urgenţe în acest sens, aşa ne „sfătuieşte” OUG 52/2016.

Ce trebuie să facă recuperatorii pentru a funcţiona legal?

Totul se schimbă începând cu introducerea în scena juridică a ordonanţei de urgenţă 52/2016. Articolul 128(1) din OUG 52/2016  ne arată care este momentul la care încep să curgă obligaţiile entităților de recuperare a creanţelor, astfel:

Începând cu dată de 1 ianuarie 2017:

(1) vor putea să desfăşoare activitatea de recuperare creanţe, entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Pentru a fi înregistrate, entităţile prevăzute la alin. (1) transmit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor o cerere însoţită de informaţii şi documente care atestă respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul articol.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească recuperatorii de creanţe pentru a putea funcţiona legal?

Recuperatorii de creanţe trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea funcţiona în legalitate:

a) să deţină un sediu social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau penal în faţă autorităţilor publice;

b) persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii au o bună reputaţie; sens în care s-a constatat, în trecut, că persoane cu activităţi îndoielnice, activau în acest câmp de recuperere!

c) în cazul creditorilor nonfinanciari, personalul acestora dispune de cunoştinţe şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate, îndeplinind cerinţele prevăzute în anexă.

d)în cazul entităţilor de recuperare creanţe, modul în care este remunerat şi motivat personalul nu trebuie să depindă exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu este raportat exclusiv la sumele recuperate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor evaluează şi comunică solicitantului hotărârea sa cu privire la acceptarea sau respingerea cererii de înregistrare în termen de 30 de zile calendaristice de la dată primirii cererii.

Activităţile de recuperare creanţe pot fi desfăşurate doar de creditorii prevăzuţi la art. 3 pct. 2 şi de entităţile înregistrate care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe.

AICI GĂSIŢI REGISTRUL RECUPERATORILOR DE CREANŢE – SUNT RECUPERATORI ÎNREGISTRAŢI

Dacă sunteţi executat silit, verificaţi dacă recuperatorul este înregistrat la ANPC. Dacă nu este, anulaţi-i executarea silită!

Toate executările silite trebuie oprite fiindcă sunt desfăşurate în afara legii .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button