You cannot copy content of this page

Alocația de stat pentru copii 2017

Alocația de stat pentru copii 2017

Alocația de stat pentru copii 2017 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Alocația de stat pentru copii este o sumă de bani pe care statul o acordă, în mod nediscriminatoriu, tuturor copiilor până la o anumită vârstă, și care reprezintă un venit neimpozabil și, de principiu, imposibil de urmărit de către executori. Cuantumul acestei indemnizații nu a suferit modificări în 2016, ceea ce înseamnă că alocația se va acorda la același nivel și în acest an.

Alocația de stat pentru copii este acordată lunar de statul român tuturor copiilor, ca o formă de ocrotire, așa cum prevede Legea nr. 61/1993. În principiu, alocația se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani, însă dacă la împlinirea acestei vârste ei urmează cursurile învățământului liceal/profesional, tinerii vor primi în continuare alocația, până la terminarea cursurilor.

În ultimul an, cuantumul alocației nu a mai suferit modificări, ceea ce înseamnă că, în 2017, alocațiile se vor acorda la același nivel ca în 2016. Potrivit actului amintit mai sus, alocația se stabilește în raport cu indicatorul de referință social (ISR) al cărui nivel stabilit prin lege este de 500 de lei, după cum urmează:

  • 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap); în plus, această alocație se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție prevăzut de OUG nr. 148/2005;
  • 0,168 ISR (84 de lei, în contextul în care, până în mai 2015, valoarea era de două ori mai mică) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi ani şi 18 ani, precum şi pentru cei peste 18 ani care sunt încă la cursuri liceale/profesionale;
  • 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între trei ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

De principiu, până la vârsta de 14 ani a copilului, alocația de stat se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, dacă aceștia nu se înțeleg, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere. De asemenea, Legea nr. 61/1993 mai prevede că alocația “se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii”.

După ce au împlinit 14 ani, copiii pot să primească ei înșiși alocația, după cum prevede actul normativ: “După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal“. În plus, cei care au împlinit 18 ani și au dreptul la alocație pentru că se află încă la cursuri, după cum spuneam mai sus, pot să primească alocația direct, fără să mai necesite vreo încuviințare, doar în baza unei cereri.

Pentru ca un copil să poată primi alocația, responsabilii acestuia trebuie să facă o cerere în acest sens. “Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii“, potrivit legii. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

Este important de știut faptul că alocația nu reprezintă un venit impozabil și că ea nu poate fi urmărită silit decât pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu. Acest din urmă aspect din Legea nr. 61/1993 este deosebit de important mai ales pentru cei care primesc alocația pentru copii în conturi bancare, deoarece băncile pot încuviința, din greșeală, popriri pe conturile unde se virează sumele de bani reprezentând alocația de stat pentru copii.

Atenţie! Alocaţia de stat se acordă şi copiilor cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, care sunt rezidenţi în România, dacă aceştia locuiesc cu părinţii.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button