Procurorul poate accesa datele personale ale utilizatorului de telefonie mobilă

Share:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a dispus printr-o hotărâre că cercetarea infracțiunilor prin accesarea datelor deținute de operatorii de telefonie mobilă se poate face și dacă nu e vorba de o infracțiune gravă, pentru că nu afectează puternic viața privată a persoanei.

În mod normal, accesarea datelor personale, aptă să afecteze puternic viața privată a persoanei vizate, trebuie să urmărească unele obiective legitime și temeinic justificate, a reținut CJUE în cauza C-207/16.

Mai exact, dacă obiectivul urmărit prin accesarea datelor personale este prevenirea sau cercetarea infracțiunilor, contează foarte mult impactul pe care îl are accesarea datelor personale ale persoanei vizate asupra drepturilor acesteia (în special cele privind protecția datelor personale și protecția vieții private).

Din această cauză, trebuie să existe o analiză de proporționalitate între ingerință (accesarea datelor personale) și obiectivul urmărit – prevenirea și cercetarea infracțiunilor, în cazul analizat de Curte – pentru a contrabalansa impactul menționat anterior cu obiectivul urmărit.

CJUE a reamintit faptul că dacă accesarea datelor personale afectează viața privată a persoanei vizate, atunci se justifică accesarea acestora doar pentru prevenirea și cercetarea infracțiunilor de o gravitate ridicată. Cercetarea acestora justifică anumite ingerințe, apte să afecteze mai puternic viața privată.

Totuși, atunci când nu există un pericol grav pentru viața privată a persoanei vizate, este justificat accesul datelor personale și când infracțiunea urmărită este una de o gravitate redusă.

Acesta a fost și contextul faptic care a dus la cauza prezentă: practic, s-a urmărit cercetarea unei infracțiuni de tâlhărie prin accesarea datelor personale ale utilizatorilor unui telefon mobil furat, pe o perioadă ulterioară furtului. Astfel, exista acces la date de identificare ale utilizatorilor telefonului respectiv, precum numele sau adresa acestora.

Totuși, aceste date, prin ele însele, nu cauzau o afectare gravă a vieții private. De aceea, s-a considerat că este permisă accesarea unor astfel de date și pentru prevenirea unor infracțiuni de gravitate redusă, nu doar a unora de gravitate ridicată.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button