Notificare dare în plată

Share:

Darea în plată este definită ca fiind atât un contract cât și mijloc de stingere a obligațiilor prin acceptarea de către creditor, la propunerea debitorului, de a primi o altă prestație în locul celei pe care debitorul era obligat inițial să o execute.

Prin noile modificări legislative, s-au introdus o serie de modificări de determinare clară a impreviunii contractuale și anume:

 1. pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de BNR la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit.
 2. pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

Astfel, impreviziunea este prezumată ÎN FAVOAREA CONSUMATORULUI oferindu-i posibilitatea ca, în cazurile excepționale de creștere a cursului valutar, să solicite reechilibrarea contractului de credit.

Pentru a putea beneficia de prevederile noi, este necesar să formulați o NOUĂ NOTIFICARE DE DARE ÎN PLATĂ către creditor.

Care sunt condițiile pentru darea în plată?

 1. debitorul să aibă o obligație față de creditorul său (instituție de credit, instituție financiară nebancară sau cesionar);
 2. valoarea sumei împrumutate, la momentul acordării, să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 250.000 euro;
 3. creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință;
 4. consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea măsurii;
 5. să existe o creștere a cursului de schimb valutar de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit sau o creștere de peste 50% a ratelor ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

Care sunt ipotezele reglementate de lege?

 1. Creditul este în derulare și nu a fost finalizată executarea silită;
 2. Ați fost executat silit pe imobilul ipotecat și sunteți în continuare supus executării silite.

Îndeplinirea cumulativă a acestor condiții este necesară pentru ocrotirea consumatorului care, fiind de bună-credință în momentul contractării creditului, urmărind să exercite un drept al său, a ajuns în situația de a nu-și mai putea onora obligația de restituire a creditului, creându-se un dezechilibru financiar major în patrimoniul său care îi afectează viața privată.

Transmiterea notificării se efectuează obligatoriu prin intermediul unui avocat, altfel ea nu este valabila.

În funcție de intenția dumneavoastră, notificarea are în vedere două ipoteze distincte:

 1. intenționați ca banca să accepte o negociere a clauzelor contractuale;
 2. intenționați să vă eliberați de plata datoriilor prin darea în plată a imobilului/imobilelor.

Pentru mai multe detalii despre notificarea de dare în plată și condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite pentru darea în plată, ne puteți contacta la nr. de telefon 0746 652 986

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Consultații juridice
 • Asistență juridică și reprezentarea în fața băncilor și IFN-urilor;
 • Redactare notificare dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button