Noi formulare pentru colectarea creanțelor fiscale: Cum arată de-acum titlul executoriu?

Noi formulare pentru colectarea creanțelor fiscale: Cum arată de-acum titlul executoriu?

Noi formulare pentru colectarea creanțelor fiscale: Cum arată de-acum titlul executoriu? 845 447 Av. Alina Szilaghi

Mai multe formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă, au fost modificate recent de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Printre acestea se numără și titlul executoriu, al cărui nou model îl prezentăm în articolul de față.

Actualizarea a șapte dintre formularele utilizate pentru colectarea creanțelor fiscale și introducerea a două noi astfel de documente în circuitul fiscal s-a produs luni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ANAF nr. 967/2017.

Printre formulare modificate se numără și titlul executoriu, documentul în baza căruia se efectuează executarea silită a creanțelor fiscale, acesta fiind emis de organul de executare competent, în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul.

Conform Codului de procedura fiscală, în titlul executoriu emis se înscriu toate creanțele fiscale neachitate la scadență, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat, precum și accesoriile aferente acestora, stabilite în condițiile legii. Cu excepția cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță în baza căruia se stabilesc, în condițiile legii, creanțe fiscale principale sau accesorii.

Cu alte cuvinte, titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadența sau termenul de plată prevăzut de lege. Împotriva acestui document, contribuabilul poate formula o contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință. Potrivit prevederilor din actul normativ citat anterior, audierea contribuabilului nu este obligatorie în acest caz.

Noul model al titlului executoriu, transmis contribuabililor după expirarea scadenței/ termenului de plată a obligațiilor fiscale/ bugetare înscrise în documentul prin care s-a stabilit suma de plată, este disponibil în fișierul atașat acestui articol.

Download

Call Now Button